Resklara PMU-praktikanter

I dagarna lämnar ungdomarna på bilden här ovanför Sverige för att åka som PMU-praktikanter till en rad olika länder och världsdelar. Framför dem ligger mellan tre och tolv månaders praktik inom olika bistånds- och missionsprojekt.

I början av juni samlades 29 förväntansfulla ungdomar mellan 20 och 30 år för att påbörja sin förberedande utbildning. I fyra dagar höll de till på Pingsthuset i Huddinge och i augusti följde så två veckors Sida-utbildning i Härnösand.
I förberedelserna ingår ämnen som kulturförståelse, missions- och biståndskunskap, informationskunskap, aids/hiv-information, säkerhetsaspekter och så förstås diskussioner om hur det kan vara att möta och leva i en helt annan kultur än ens egen.
– Den andliga förberedelsen är förstås också viktig, säger Helen Ajdert, som är praktikanthandläggare på PMU InterLife.
Under dagarna på Pingsthuset fick de blivande praktikanterna även möjlighet att träffa de olika handläggarna på PMU och lära sig ännu mer om sina respektive länder och världsdelar.
Helen Ajdert har kontinuerlig kontakt med praktikanterna när de är ute, även om det är respektive praktikants hemförsamling som fungerar som arbetsgivare och är huvudansvarig för kontakten.
Kravet som PMU ställer på praktikanterna är att de har ett intresse för missionsarbete och att de kan presentera en ordentlig arbetsbeskrivning för sin praktik.
– Det är en enorm möjlighet att få testa på vad missionsarbete är, konstaterar Helen Ajdert och fortsätter:
– Många av dem som varit praktikanter hamnar så småningom i missionsarbete av något slag, även om det absolut inte är en inriktning som vi kräver.
Varje år hålls två praktikantutbildningar och när respektive grupp är klar med sin praktik hålls en återträff, då man får möjlighet att summera och bearbeta det man upplevt.

Fotnot: På nästa uppslag kan du läsa om Jan Björn, som gjorde sin praktik i Tanzania.