Läs senaste upplagan av Tidningen Pingst här Läs mer

Religionsfrihet

När Ezra, som var muslim, valde att ta emot Jesus i sitt liv, måste han fly för sitt liv. Vänner, släktingar och till och med hans pappa ville döda honom. Du kan läsa om honom på sidorna 14 och 15. I dag brinner han av iver över att nå muslimska områden i Tanzania med evangelium via radio och gläds över att hans pappa också blivit frälst.
Hans berättelse sätter igång mina tankar och jag tänker för mig själv att jag som pingstvänsunge i Sverige på 60- och 70-talen kom ganska lindrigt undan ändå. Värre än gliringar och hånfulla flin i skolan blev det sällan.

MEN HUR SER DET UT NU för tiden då? Vi pratar ju så mycket om vikten av tolerans i det här landet, men samtidigt kommer det hela tiden rapporter om angrepp på människor som tror. Muslim, jude eller kristen tycks inte spela så stor roll. Alla får sina slängar av sleven.
Precis när den här tidningen ska gå till tryck nås jag av informationen att Sveriges Kristna Råd till och med tagit initiativ till en kartläggning av hatbrott mot kristna. I Sverige. Just nu.
Och under den ljuvliga, varma sommar som ligger bakom har vi fått fruktansvärda rapporter om hur hela folkgrupper
förföljs, fördrivs, hotas, lemlästas och dödas enbart på grund av att de i krigarnas ögon har fel tro.

I VÅRT LAND TROR JAG vi behöver stå upp för religionsfriheten i betydelsen friheten att ha en tro. Har på senare år insett att tolkningen av begreppet för många numera är frihet från religion. Att få ha en tro, leva ut den och ha den som en grogrund för att vara med och påverka familj, omgivning och samhälle är en rättighet, som i stora delar av världen är långt ifrån självklar.
Om den rätten inte fanns skulle väldigt mycket av det den här tidningen berättar om inte finnas. För här möter du många människor som på olika sätt valt att låta tron på Jesus få konsekvenser i sina liv.