Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Rekordmånga döpta 2014

Antalet döpta som rapporterades av pingstförsamlingarna var förra året det högsta antalet sedan 1994, inte mindre än 1 710 personer! Det kan man bland annat läsa i Pingströrelsens årsbok 2015, som nyligen kommit ut.

I årsboken finns en uppdaterad adressbok för landets pingstförsamlingar, färsk statistik, 24 sidor årskrönika, hemgångna, mission och en hel del annat. Årsboken trycks i en upplaga av 1500 exemplar varav den största
delen går till församlingar och privatpersoner som abonnerar samt anställda i Pingsts verksamheter.
Sedan förra årets utgåva har 13 församlingar upphört. Fyra nya församlingar har tillkommit och två ekumeniska församlingar bildats. Många församlingar söker nya sätt att organisera sig och därför finns ett tillägg i inledningen till statistiken om att detta bör beaktas när siffrorna tolkas.
Den sista december 2014 hade Pingströrelsen 446 församlingar med 84 307 medlemmar, det är en minskning med 416 medlemmar från samma tidpunkt föregående år. Antalet döpta som rapporterades av pingstförsamlingarna var 1710 personer – det högsta antalet sedan 1994! Underlaget för statistiken framställs genom att de lokala församlingarna efter årsskiftet skickar sina uppgifter till Pingst där de sammanställs.
Den nya årsbokens omslag innehåller bilder från den ungdomspastorsresa till Egypten och Etiopien som Pingst arrangerade förra hösten.