Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Rekordmånga börjar på PTS

Pingströrelsens Teologiska Seminarium, PTS, har rekordmånga nya studenter i år. Ettans årskurs består av 15 studenter. Tidigare har det aldrig varit fler än 13.

– Det är väldigt roligt, kommenterar PTS:s rektor Jan-Åke Alvarsson, som dock oroas en smula över att antalet kvinnliga studerande sjunker.
– I och för sig en avspegling av teologvärlden, som är oerhört mansdominerand, konstaterar Alvarsson.
När PTS startade 1999 var hälften av studenterna kvinnor, idag är det betydligt färre. I den nya årskursen finns det bara fyra kvinnor. Därför har man talat om att aktivt arbeta för att få fler kvinnor att söka sig till utbildningen.