Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

REKOMMENDATIONER

Agneta och Ove Jonsson har av Pingstförsamlingen i Skillingaryd avskiljts för arbete med Cafébussen, som de hållit på med på deltid sedan 2005. Tidigare var de utsända som missionärer i Österrike där de använt cafébuss i sin verksamhet. De brinner nu för att få ekonomisk möjlighet att ägna mer tid åt att dela med sig av sin tro på Gud och Jesus. Agneta och Ove arbetar genom föreningen Bussmissionen som har som målsättning att möta människor där de är. Det sker genom besök på olika festivaler och marknader, gågator och torg tillsammans med lokala församlingar. Vi uppmanar enskilda och församlingar att regelbundet bidra med förböner och gåvor till Bussmissionen.
Agneta och Ove Jonsson nås på 073-99 77 600 E-post: ove@bussmission.se
Vi rekommenderar dem varmt.
Pingstförsamlingen i Skillingaryd genom föreståndare Roger Josefsson

Ragnar Henriksson har under många år tjänat som pastor och föreståndare i olika församlingar. Sedan 90-talet har Ragnar rest på fria kallelser i Sverige och Norge. Han har blivit mycket uppskattad för sin positiva förkunnelse, ofta med en profetisk dimension. Sedan drygt 15 år tillbaka är Ragnar och hans fru, Birgitta, medlemmar i Sionförsamlingen/ Pingstkyrkan BjurholmÖrträsk och medverkar regelbundet i församlingens verksamhet. Ragnar är tillgänglig för enstaka möten, möteshelger i både predikande och undervisande form. Vi vill rekommendera honom varmt även till församlingar som ännu inte hört honom. Ragnar kan nås på tel: 0932-30286 eller 070-2834826.
Styrelsen i Pingstkyrkan, Bjurholm, genom Stig-Evert Thornberg

Mattias och Carola Åbom är medlemmar i Pingstförsamlingen i Borås och äger vårt fulla förtroende. De har en vision att skapa engagemang i den kristna församlingen för föräldralösa barn, och frågor som har med barnlöshet och adoption att göra, men också för att förändra barns framtid till det bättre, till exempel genom att visa på möjlighet att vara familjehem och så vidare. Mer information finns på deras hemsida www.himmelskaadoptioner.se De besöker gärna församlingar på helger för undervisning och samtal.
Äldstegruppen i Pingstförsamlingen Borås genom föreståndare Urban Klintenberg

Samuel Jonsson har sedan augusti -07 tjänat i Pingstförsamlingen i Kalix som barn- och ungdomsevangelist. Förutom arbetet med barn och ungdomar har det inneburit många andra erfarenheter som bland annat skolbesök, ungdomsgård, alpha, beta, predikan, mötesledning och pionjärt arbete i Töre och Överkalix. Samuel är duktig på att uttrycka sig och skapa kontakter och att med ett modernt språk kommunicera på ett enkelt och begripligt sätt både från talarstol och i vardagslivet. Vi kan varmt rekommendera honom till fortsatt församlingstjänst. Samuel nås på tel. 073-835 04 26 eller samuel@pingst.be
För Pingstförsamlingen i Kalix, Daniel Fahlstedt, föreståndare