Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Regional utbildning för tillväxt

Träning för tillväxt står i fokus under sju regionala utbildningsdagar som ska hållas av Pingst – fria församlingar i samverkan under våren 2010. – De här dagarna har kommit till som svar på ett behov vi upptäckte vid de regionala dagarna i vintras, säger föreståndare Pelle Hörnmark.

Inbjudan är bred och går ut till volontärer och anställda församlingsledare i alla Sveriges pingstkyrkor.
De regionala utbildningsdagarna, med start den 16 januari, hålls för att ge möjlighet att nätverka och byte erfarenheter med varandra och för att ge inspiration till fortsatt tjänst.
Ä Vi sätter fokus på tillväxtfrågor med praktisk träning och undervisning som hjälper församlingen
att se fler människor komma till tro på Jesus, bli döpta och en aktiv del av församlingen, säger Andreas Frankner, projektledare för de regionala utbildningsdagarna.

Koordinator för Pingst
Han är koordinator för Pingst gentemot de lokala församlingarna där utbildningsdagarna ska hållas. Värdförsamlingarna är också med och formar innehållet. På programmet står gemensamma samlingar, samt fem workshops.
Rubrikerna för de workshops som kommer att hållas är Dynamisk församlingsledning, Kyrka för 0Ä19 år, Fungerande smågrupper i vardagen, Inspirerande söndagsgudstjänster och Ett brinnande socialt engagemang.

Gemensamma upplevelser
Pelle Hörnmark menar att kombinationen av träning och möjlighet att göra gemensamma upplevelser på regional nivå är viktig och ett sätt för Pingst att vara med och stimulera tillväxten i de olika församlingarna. Pingst Ä fria församlingar i samverkan kommer att stå för kostnaderna för undervisning och material, medan deltagarna får betala självkostnadspris för mat och fika.
Ä Material kommer också att tas fram som församlingarna själva kan arbeta vidare med, berättar Andreas Frankner.
Ä Vi ska också erbjuda en översikt av tillgängligt material kring de här frågorna, säger Pelle Hörnmark.