Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Raka svar till unga

Psykolog Alf B Svensson har skrivit ett sex och samlevnadsmaterial utifrån ett kristet perspektiv. Materialet ”Kärlek, sex och samlevnad, raka svar på tonåringars frågor” finns nu att ladda ner från Tillsammans hemsida.

Varför har du tagit fram detta material?
Ä Jag tycker att det behövs alternativ, utifrån ett kristet perspektiv, till det av RFSU lanserade materialet ”Sex på kartan”, som används i skolorna. I det framställs sexualitet som något som bara handlar om teknik, inte om etik, känslor, värderingar och relationer.
Ä I den lärarhandledning som finns uppmanas lärare att inte använda ordet kärlek. Då kan de som har sex utan att vara kära känna att det inte är lika acceptabelt. En rad olika sätt att ha sex på beskrivs, där allt är ok bara man använder kondom och inte tvingar sin partner till något. Däremot ges ingen information om hur man håller kärleken levande.
Vilket är det viktigaste budskap du vill förmedla?
Ä Jag vill lyfta fram att när det gäller sexualitet och samlevnad så händer det mesta i vårt känsloliv. Det har gjorts en undersökning vid Göteborgs universitet, (Ung- KAB09), där unga tillfrågades vad de saknade mest i den sexualundervisning som de fått. De ville veta hur man får ett förhållande att hålla.
Har man svårt att ta upp detta ämne inom kyrkan?
Ä Ja, jag tror att många tycker att det känns pinsamt och känsligt. Det är vanligare att mammor talar med sina döttrar än att pappor gör det med sina söner. Många vuxna vet heller inte riktigt vad de själva tycker i dessa frågor, exempelvis om man bör vänta m ed sex tills man gift sig.
Ä Ibland tas ämnet upp i konfirmationsundervisningen, men jag tycker att man behöver rikta sig mer till de lite äldre
ungdomarna, mellan 16Ä18 år. Förr var det väldigt mycket pekpinnar, men i detta material försöker jag att ta upp ämnet på ett positivt sätt utifrån kristen etik, utan att skuldbelägga.
Hur har du lagt upp materialet och hur ska det användas?
Ä Jag har, utifrån den kunskap jag har, fokuserat de vanligaste frågor som unga har och inte får svar på. Tonåringar kan själva läsa det, föräldrar kan ha det som underlag för samtal med sina barn.
Ä Jag önskar att pastorer och ungdomsledare ska tipsa föräldrar om att de kan ladda ner detta material gratis
från www.tillsammans. pingst.se. Det kan också användas i ungdomsgrupper och på tonårsläger. Tanken är att man
tar ställning till de olika påståenden som finns med och diskuterar dem i grupp, och att ledare ger sin syn på sexualitet utifrån Bibeln och vad forskning visar.
Vad hoppas du att materialet ska få för betydelse?
Ä Jag hoppas att tonåringar ska få en mer positiv självkänsla och att de inte ska vara alltför snabba, utan ta sig
den tid som behövs för att hitta den rätta. Sedan önskar jag att de ska inse att sex är något man ska vara rädd om, att det utifrån Guds tanke hör hemma inom äktenskapet, men att ingen ska behöva känna sig dömd om man misslyckas.
Ä Jag vill att ungdomar ska upptäcka att Bibelns råd faktiskt stämmer med vad forskningen säger, exempelvis har det visat sig att gifta par är lyckligare och får ut mer av sitt sexliv än sambopar.