Rådslaget positivt till ökad samarbete med EFK

En fördjupad dialog och samverkan mellan Pingst ffs och Evangeliska frikyrkan ska utredas. Det beslutade Rådslaget som hölls i maj. Förslaget kom i en motion, som skrivits under av sex församlingar.

Motionen är skriven av Aspnäskyrkan, Järfälla, Brunnsparkskyrkan, Tranås, Centrumkyrkan, Mariannelund, Elimförsamlingen, Askeby/Örtomta, Enakyrkan, Enköping, och Ulriksbergskyrkan, Växjö.
Där föreslås att Pingst – fria församlingar i samverkan utreder möjligheterna till ett fördjupat samarbete med Evangeliska Frikyrkan inom områdena utbildning, evangelisation, stöd till samverkansförsamlingar, församlingsplantering och mission.
Pingststyrelsens föreslog Rådslaget att bejaka motionen, men också att inte begränsa utredningen enbart till de områden som föreslås i motionen, utan i stället ge arbetsgruppen möjligheter att arbeta öppet och förutsättningslöst.
Det ställde sig Rådslaget bakom. Ambitionen är att presentera utredningen på nästa ordinarie Rådslag 4-5 maj nästa år.