Rådslag på Clarion Sign

Under årets Rådslag som hålls på hotell Clarion Sign i Stockholm, hålls under den första dagen bolagsstämma för Pingst förvaltning AB med viktiga beslut. Därefter klubbas rådslagsförhandlingarna för Pingst – fria församlingar i samverkan igång av styrelsens ordförande Sören Eskilsson.

Årets Rådslag kommer att hållas den 3Ä4 maj på hotell Clarion Sign vid Norra bantorget i centrala Stockholm. Här hölls tidigare i år också den nya pastorskonferensen för pastorer inom nätverket Pingst Pastor.
Registrering inför årets Rådslag går att göra från 10 på fredagsförmiddagen. Efter lunch inleds Rådslaget med lovsång och bön och sedan följer bolagsstämma för Pingst förvaltning AB. Därefter klubbas årets förhandlingar igång.
Vid halvåttatiden på kvällen är det dags för festmiddag och visionstal av Pelle Hörnmark.
Rådslaget fortsätter på lördagen med samtal kring inriktningen för framtiden inom de olika verksamhetsområdena i Pingst och presentationer av och beslut om verksamhetsplaner för det kommande året.
Om allt går som planerat så ska förhandlingarna vara avklarade lagom till klockan 15, då det blir avslutning.
Den som vill ha en motion behandlad under årets Rådslag måste enligt stadgarna ha inkommit med den senast åtta
veckor före Rådslaget, det vill säga i år alltså den 15 mars efter denna tidnings pressläggning.
Materialet till församlingarna inför Rådslaget ska enligt stadgarna skickas ut minst sex veckor före Rådslaget. I de
handlingarna finns valberedningens förslag, verksamhetsberättelser, verksamhetsplaner, dagordning etcetera.
Endast en ordförandepost är aktuell för nyval under årets Rådslag. Det handlar om ordförande för Pingst Utbildning. Gunnar Crona, ordförande på June folkhögskola, är valberedningens förslag till denna post.
Pingst förvaltning AB har valt att flytta sin bolagsstämma från den traditionella tidiga lördagstiden till fredagseftermiddagen för att fler församlingsombud ska finnas på plats.