Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Rådslag om nästa steg för Pingst

På årets Rådslag kommer det att bli samtal om vad som är nästa steg för Pingst – fria församlingar i samverkan och vilka prioriteringar som ska göras framöver. Precis som förra året hålls Rådslaget på centralt belägna hotellet Clarion Sign i Stockholm.

Nu i veckan har inbjudan och handlingar börjat skickas ut till årets Rådslag. Det hålls den 8 och 9 maj på Hotell Clarion Sign. Medlemsförsamlingarna har rätt att skicka ombud, hur många beror på församlingens storlek. Som vanligt kommer årsredovisningar och verksamhetsplaner presenteras och val att hållas.
Det har gått några år sedan beslutet om fullt utbyggt Pingst togs och nu när verksamheterna är samordnade, utvecklingen positiv och en rad satsningar riktade till församlingarna är gjorda tycker verkställande ledning att det är dags att visionera, drömma och samtala om nästa steg för den svenska pingstgemenskapen.
Det blir möjlighet till fördjupad diskussion i form av ett samtalstorg och det blir också en återrapportering från vårens samtalsdagar omkring medlemskap och värdegrundsdokument, samt diskussion om ett förslag till hur samarbetet inom
missionen ska organiseras.
På fredagskvällen blir det ett kvällsmöte med nattvard. Dessförinnan serveras mat utanför hotellets bankettsal.
Anmälan till Rådslaget sker via www.pingst.se och den öppnas den 27 mars. Betalning sker även den vägen.
Ombud som önskar övernatta på Clarion Sign får själva ordna med den bokningen.
I de handlingar som gått ut den här veckan finns valberedningens förslag med. I år handlar det bland annat om förslag till ny ordförande för Styrgrupp Utbildning och Styrgrupp Nationellt.
Om några veckor går det andra utskicket och då får ledamöterna årsredovisningarna, som också kommer att presenteras på hemsidan, valberedningens slutgiltiga förslag, samt motioner och styrelsens svar på dem, ATT-satser inför samtalstorget liksom en lista på församlingar som önskar bli medlemmar i Pingst Ä fria församlingar i samverkan.