Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Rådslag med framtidstro

”Bli kända för vår genuina kärlek till Jesus och människor, vara en tydlig, respekterad röst i samhället och en rörelse som aldrig slutar att växa.” Den framtidsbilden för Pingst antogs under årets rådslag i Norrköping, som förutom de stadgeenliga valen och redovisningarna också hade stort fokus på behovet av Anden och bön för att kunna möta framtidens utmaningar.

Redan när rådslaget inleds sätts en ton av lovsång, tillbedjan, tacksamhet och andlig utmaning. Ett anslag som sedan ligger som en underliggande ton genom samtal om framtidsbilder, utredningar, ekonomiredovisningar, verksamhetsplaner och val.
Drygt 330 personer har anmält sig till årets rådslag och får inledningsvis lyssna till direktor Madeleine Hanssons positiva information kring 2016 års bokslut. Ekonomin är stabil, det egna kapitalet har kunnat utökas och Pingst – fria församlingar kan redovisa ett resultat på närmare 6,6 miljoner.
Framtidsbilden för Pingst, som Daniel Alm sedan målar upp, möter stort gensvar och efter några smärre korrigeringar i ursprungsförslaget antas den och blir därmed inte bara ett inspirerande dokument, utan också en rejäl utmaning och en uppfordran till församlingarna.
Sammanfattningen finns i ingressen ovan. Dokumentet finns för nedladdning under fliken Rådslag 2017 här på hemsidan.
Daniel Alm vill också uppmuntra Pingst att vara en miljö, där engagemanget flödar och där det som görs lokalt ska kunna ge frukt både regionalt och nationellt. Utifrån arbetsnamnet pingstipedia ser han framför sig hur församlingar bidrar till det gemensamma genom att dela med sig av erfarenheter, material, predikningar etcetera och också vågar ta ansvar och ledningen för frågor man brinner för. Rådslaget ger sitt ja till ett arbete i denna riktning, som kommer att kräva en ny medieplattform, vilket det också beslutas om på lördagen då medieutredningens beslutsunderlag får grönt ljus.
Därmed är det också klart att Pingst kommer att fortsätta vara ägare i Mentor Medier, och att arbetet med att utveckla och samordna Pingsts media- och kommunikationsarbete ligger på direktorn och föreståndarens arbetsbord framöver.
I fredagskvällens gudstjänst predikar Daniel Alm utifrån texten i Apostlagärningarna 3, där Petrus och Johannes på väg till eftermiddagsbönen möter en lam man, som blir frisk när Petrus sträcker ut sin hand mot honom.
– Jag ber om fler sådana utropstecken i vår rörelse, säger han. Vi tillhör ett folk med kallelse att ge, inte ta. Vi klagar inte och gnäller utan tjänar och ber. Vi tillhör ett folk med överlåtelsen att tjäna genom hela livet, att tjäna Jesus oavsett konjunktur.
– De femton år som nu ligger framför, må de kännetecknas av trohet i det lilla och genombrott i det stora. Jag ber att vi får vara en modig, engagerad och en föryngrad rörelse där nya generationer väcks för syftet att leva med Kristus.
När tidigare pingstföreståndaren Sten-Gunnar Hedin leder nattvardsfirandet inleder han med att tala om hur Jesus tvättar lärjungarnas fötter och essensen av kvällens budskap blir att tjäna människorna i vår närhet, leva i Anden och göra evangeliet synligt. Daniel Alms predikan finns här
På lördagen håller PFAB sin årsstämma och då kan Peo Larsson informera om att, trots ett trickigt finansiellt år, så är 2016 års resultat 7,8 miljoner, varav 5,7 miljoner kommer att betalas ut som gåva till Pingst i januari 2018.
När rådslaget därefter återupptas är det redovisning av utredningen om Pingst Förvaltning AB:s framtida strategi, ägande, förvaltning och kapital, som står på dagordningen. Kapitalet ses som en Guds välsignelse till Pingst. I det här aktiebolaget sker dock ingen utdelning till ägarna utan över- skottet det ger går till Pingst som gåva. Rådslaget ställer sig enigt bakom arbetsgruppens restriktiva regelverk kring användning av kapitalet.
Inriktningsbeslutet att sälja Kaggeholms folkhögskolas lokaler och flytta verksamheten närmare Stockholm och lokala församlingar är taget i tre olika instanser, men en stund under den avslutande rådslagslördagen ägnas ändå åt att redogöra för bakgrunden till beslutet. Geografi, ekonomi och identitet är tre viktiga nyckelord. Rådslaget ställer sig bakom den antagna inriktningen.
En flytt av Kaggeholms skolverksamhet till Rörstrands slott, vägg i vägg med Filadelfiakyrkan, presenteras som en aktuell möjlighet, men vid denna tidnings pressläggning är ärendet inte avgjort.
Innan rådslaget avslutas fattas beslut om att anta de olika verksamhetsområdenas långsiktiga planer. Varje område får en kvart på sig att presentera det som ligger på agendan och svara på frågor som sms-as in. Det är mycket information och det blir tydligt att det inte råder brist på arbetsuppgifter. Det finns stora utmaningar att möta, utbildningar att driva,
församlingar att serva och människor i olika livssituationer och åldrar att nå med både evangelium och diakoni.
Innan värdförsamlingen i Norrköping tackas för gott samarbete beslutas att nästa rådslag ska hållas 25–26 maj 2018.
Allra sist läser Daniel Alm den apostoliska välsignelsen ”Nåd från vår herre Jesus Kristus, kärlek från Gud och gemenskap från den heliga Anden åt er alla” och säger sedan:
– Gå i frid och kör så det ryker!