Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Rådslag i Uppsala

Årets Rådslag hålls den 13-14 maj i Pingstkyrkan i Uppsala. Då kommer bland annat en ny föreståndare för Pingst – fria församlingar att väljas.

Upplägget av årets Rådslag ser i stort sett ut som förra året. Registreringen öppnar klockan 10.00 den 13 maj och efter
lunch, som var och en ordnar på egen hand, inleds Rådslaget med lovsång och bön och tal av Pelle Hörnmark.
Därefter följer årsstämman för Pingst Förvaltning AB. Efter en fikapaus är det dags för själva Rådslaget. Det blir redovisningar av ekonomi, samt val och välkomnande av ny förståndare, och avtackning av avgående föreståndare.
På kvällen blir det ett visionsmöte, då den nyvalde föreståndaren kommer att tala.
På lördagsmorgonen hålls styrelsemöten och vid halvtio är det dags för en gemensam storsamling.
Därefter kommer de olika verksamheterna att hålla i seminarier, där de presenterar sina verksamhetsplaner. Varje deltagare i Rådslaget har möjlighet att delta i två av seminarierna.
Efter lunchen kommer de olika verksamhetsledarna att intervjuas och vid halvtretiden på lördagen avslutas Rådslaget.
Anmälan till Rådslaget görs via www.pingst.se. Församlingens storlek avgör hur många ombud man har rätt att skicka,
men det finns ingen gräns för hur många observatörer som kan delta. Det viktiga är dock att alla som vill vara med anmäler sig.
Det första utskicket inför Rådslaget når församlingarna sista veckan i mars, och i slutet av april kommer den andra
omgången med material att skickas ut.

Fotnot: Se intervju med Daniel Alm härintill, som är valberedningens förslag till ny föreståndare.