Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Rådslag i Norrköping

Årets Rådslag hålls 12–13 maj i Pingstkyrkan i Norrköping. På programmet står som vanligt val till styrelser och styrgrupper, redovisningar av bokslut och planer för framtiden, men också samtal kring en färsk utredning om media och de utmaningar som Pingst står inför framöver.

Under Rådslaget kommer Pingst som församlingsrörelse på ett särskilt sätt stå i fokus. Det handlar bland annat om samverkan och allas bidrag.
– Jag ser fram emot att få lyfta perspektiv av vad ett ”pingstipedia” skulle kunna betyda för vår församlingsrörelse, vi får del av medieutredningen vi beslutade om på förra rådslaget och att vi delar de många positiva utmaningar vi står inför i bön och samtal, säger föreståndare Daniel Alm.
Under den sista veckan i mars går kallelsen till Rådslaget och valberedningens förslag stadgeenligt ut till pingstförsamlingarna. Samtidigt öppnar också möjligheten att anmäla sig till Rådslaget via www.pingst.se
Församlingarna får en kod  för inloggning och med hjälp av den går det också att hämta hem dokument inför Rådslaget. Absolut sista anmälningsdag är 28 april.
I mitten av april planerar Daniel Alm att anordna ett webbaserat seminarium, ett så kallat webinar.
– Pastorer och församlingsledningar får en inloggning till en plattform och via den möts vi en kväll för att samtala, diskutera och förbereda det som sen kommer upp på Rådslaget. Rådslaget inleds klockan 13.00 på fredagen, men redan klockan 10.00 öppnar registreringen. De som så önskar kan äta lunch på Norrköpings pingstförsamlings lunchrestaurang Renströmmen (ingår dock inte i avgiften för Rådslaget).
Efter en inledande samling drar de formella förhandlingarna igång och pågår sedan hela eftermiddagen. Klockan 18.00 blir det middag följt av en gudstjänst och visionskväll med predikan av Daniel Alm och nattvardsfirande. Kvällen kommer att mynna ut i en bönestund för Sverige.
På lördagsförmiddagen håller också Pingst förvaltning AB sin årsstämma, som en del av programmet. De olika verksamhetsområdena kommer att presentera sina verksamhetsplaner och de utmaningar de står inför och sedan är det upp till Rådslaget att anta dem. Framåt tre på lördagseftermiddagen beräknas Rådslaget
avslutas.

FAKTA/Rådslag hålls varje år

  • Medlemsförsamlingarna har rätt till ombud utifrån sitt medlemsantal. Antalet observatörer är dock obegränsat.
  • I år kostar det 450 kronor att delta. För personer under 25 år, samt Pingst ungs delegater, är avgiften 225 kronor.
  • Fredagsfika, middag på kvällen, förmiddagsfika på lördagen, samt lördagslunch ingår i avgiften.
  • Anmälan om deltagande görs på www.pingst.se
  • Lösenord för inloggning till anmälan skickas per post till församlingarna.
  • Boendemöjligheter finns på flera närliggande hotell. Scandic City, Hotell Comfort, President Hotel eller Elite Hotel är några förslag. På anmälningssidan finns eventuella rabattkoder att använda sig av.

Fotnot: I år återvänder Rådslaget till Norrköping. Sist det hölls där var 2011, det år då bilden ovan togs.