Läs senaste upplagan av Tidningen Pingst här Läs mer
Pingst Rådslag är en årlig sammankomst som samlar ombud från alla pingstförsamlingar. Bilden är från fjolårets rådslag. Foto: Sandra Lagestrå

Pingst Rådslag är en årlig sammankomst som samlar ombud från alla pingstförsamlingar. Bilden är från fjolårets rådslag. Foto: Sandra Lagestrå

Rådslag hålls i Filadelfiakyrkan

– Prioritera rådslaget. Det brukar vara en härlig blandning av strukturerat beslutsforum och karismatiskt väckelsemöte, säger Daniel Alm, föreståndare i Pingst FFS.

Rådslag innebär dagar fyllda av beslut, rapporter och samtal. I år ska det bland annat fattas beslut om en förnyad internationell struktur inom ramen för arbetet med församlingsrörelsen Pingst.
Planer, tankar och strategier för att Pingsts antagna framtidsbild ska bli verklighet ska också presenteras. Framtidsbilden som handlar om en rörelse som med Jesus i centrum vill vara med och göra skillnad i världen.
Hela fredagseftermiddagen pågår förhandlingarna och efter en gemensam middag för alla rådslagsdeltagarna avslutas den första dagen med en gudstjänst, då Daniel Alm kommer att predika. På lördagsförmiddagen håller Pingst Förvaltning AB sin årsstämma, och sedan fortsätter rådslaget fram till tretiden på eftermiddagen.
Under rådslagsdagarna ska alla de olika verksamheterna informera om sina planer för det kommande året, ekonomin ska rapporteras och revisorerna lämna sina rapporter. Nya medlemsförsamlingar kommer också att välkomnas.
Sveriges nya kulturminister var inbjuden till rådslaget men har meddelat att hon inte har möjlighet att närvara.
– Vi inbjöd kulturministern för att hon ansvarar för trossamfundsfrågor och vi vill ha en kontakt med ansvarig minister, säger Daniel Alm.
Samtidigt som rådslaget håller även Pingst Ung sitt årsmöte.

Fakta/

  • Rådslaget hålls den 17-18 maj i Filadelfiakyrkan, Stockholm.
  • Incheckning från fredagsförmiddag den 17 maj och Rådslaget inleds klockan 13.30.
  • Anmälan öppnar den 3 april och görs via www.pingst.se
  • Antal ombud per församling avgörs av antalet medlemmar. Det finns där emot ingen gräns för antalet observatörer