Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Råd om kris och konflikt

Den som själv hamnat i en livskris, eller står nära en drabbad, kan få hjälp av samtalsterapeuten Per-Gustaf Eriksson. Utifrån Tillsammans erbjuder han nu rådgivning på telefon eller vid personligt möte.

Sedan i höst har Tillsammans föreläsningar om livskriser, hållna av terapeuten och teologen Per-Gustaf Eriksson. Nu
står han också till förfogande för individuell telefonrådgivning, kring kris- och konflikthantering.
Ä Jag har fått många samtal från människor som gått och burit på tunga saker i åratal och där situationen gått i baklås
därför att de aldrig fick första hjälpen när de drabbades, berättar Per-Gustaf Eriksson. Vi är ofta bra på att trösta bort sorgen men inte på att trösta fram den. Det är viktigt att kunna släppa fram smärtan, för ingen kris går över utan att
bearbetas.
Per-Gustaf Eriksson, som bland annat undervisar på Tillsammans ambassadörsutbildning, är diplomerad terapeut
vid S:t Lukasstiftelsen, har genomgått handledarutbildning vid högskolan och har en fil kand och en teol kand-examen.
Han har många uppdrag som föreläsare, handledare och fortbildare inom näringsliv, skola, vård och omsorg, samt
inom Svenska kyrkan och olika frikyrkoförsamlingar.
Ä Det känns bra och meningsfullt att gå in i ett närmare samarbete med Tillsammans. Det är en naturlig
fortsättning på de engagemang jag har sedan tidigare. Det jag gör handlar mycket om att lära människor att finjustera
sina verktyg för att bli en del av lösningen i stället för en del av problemet. Rädslan för att göra fel får många att dra sig undan de krisdrabbade, vilket förvärrar situationen.
Många människor går och bär på smärta och sorg i dagens samhälle, och insikten har ökat inom församlingarna om att kriser behöver bearbetas, menar Per-Gustaf.
Ä Det går inte att med andliga termer maskera smärtan, då blir bördan bara större. Man kan ha en djup tro på Gud
men ändå må väldigt dåligt. Den krisdrabbade kanske själv inte förstår varför hon mår så dåligt, och risken är då att krisen leder till självförkastelse.
Genom föreläsningar och rådgivning vill han förmedla en spegel och en karta.
Ä När jag sätter ord på det människor känner, förstår de att de reagerar normalt på en onormal situation, och de får sedan vägledning i hur de ska gå vidare. En väl bearbetad kris kan ge individen resurser hon inte hade tidigare och göra henne till en bättre medmänniska.
Han framhåller att ett samtal på telefon kan ge en värdefull första hjälp, men om behoven är stora kan det också behövas personliga möten, antingen med honom själv eller med en annan terapeut eller själavårdare.