Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

PTS under utredning

PTS, Pingströrelsens teologiska seminarium, utreds just nu på uppdrag av Pingsts styrelse. I april kommer utredningsgruppen att sammanställa en rapport som ska överlämnas till styrelsen.

Utredningsgruppen består av Bengt-Eric Skoogh, Sten-Gunnar Hedin, Everth Friberg och Lars-Ivar Nilsson. Till sig har de mandat att knyta tjänstemän och förtroendevalda.
I direktiven för utredningsgruppen ingår bland annat följande:
– Uppdatera rörelsens behov av akademisk utbildning.
– Uppdatera målsättningen och profilen för PTS.
– Undersöka möjligheten att kombinera PTS med andra utbildningar.
– Se över förutsättningarna för egen examensrätt.
– Undersöka möjligheterna till samverkan, vad gäller undervisning, lokaler, service etcetera.
– Utreda den långsiktiga finansieringen.
– Belysa olika lokaliseringsalternativ.
– Vi har en ny högskoleförordning på gång, som vi måste beakta, säger Bengt-Eric Skoog. Den kommer bland annat att ge helt nya möjligheter till skräddarsydda utbildningar. Då måste vi också ställa oss frågan vad som är kärnan i PTS.

Pingst måste ta ansvar
I dag bidrar Pingst med ungefär 600 000 kronor om året till PTS. Det kan man jämföra med att EFK satsar 3,5 miljoner varje år på sin pastorsutbildning.
– Om PTS ska överleva måste rörelsen satsa mer på den och Pingst ta större ansvar för utbildningen, säger Bengt-Eric Skoogh.
Frågan om var PTS-utbildningen ska bedrivas är just nu sekundär, menar Skoogh.
– PTS är nu lokaliserad till Kaggeholm, men vi är medvetna om att det finns de som ifrågasätter om det är den bästa lösningen.
– Utredningsgruppen anser dock att det inte är meningsfullt diskutera den frågan förrän vi grundligt har genomlyst övriga, mycket centrala, frågor som ställts i utredningsuppdraget.