Läs senaste upplagan av Tidningen Pingst här Läs mer

Pröva varje profetia

VAD SKALL MAN säga om karismatiska och evangelikala pastorer i USA som profeterat om att Donald Trump skulle bli omvald som president?  Det blev ju inte så. I stället Var det demokraten Joe Biden som fick det uppdraget. Och det känns generande att folk med stort anseende som andliga ledare, var så säkra på att Trump var den av Gud utsedde, som självklart skulle vinna valet.

Att de var Trump-anhängare, var ju inte så underligt. Trump stod som president för en hel del värderingar som väckelsefolk i USA ofta delar. Han var abortmotståndare, hade en traditionell syn på äktenskapet som ett förbund mellan man och kvinna. Han hade en positiv syn på Israel och medverkade till att amerikanska ambassaden flyttades från Tel Aviv till Jerusalem och till att Israel fick bättre relationer till flera arabstater.

DET ÄR MYCKET troligt att många svenska väckelsekristna också skulle ha föredragit Trump framför Joe Biden i ett val med bara två möjligheter. Biden har ju som ny president vidtagit en del åtgärder som har väckt kritik både hos katoliker och protestanter. Det är inte säkert att vi skulle ha genomskådat Trumps ”fake news”. Trump var inte heller den första republikanen som beskyllt demokrater för röstfusk. Det har skett tidigare. Dessutom visste de som satsade  på Trump vid valet inget om stormningen av Kapitolium och Trumps egen roll i det sammanhanget.

Å andra sidan borde hans anhängare ha insett att när de republikaner som var rösträknare eller medlemmar av de domstolar som granskade valproceduren inte hittade några tecken på utbrett valfusk – och inte heller den konservativa majoriteten i den högsta domstolen – så fanns det ingen grund för Trumps anklagelser och att de inte hade någon rätt att sabotera valresultatet..

DE VÄCKELSEKRISTNA profeter som förutsade Trumps seger gjorde ett stort misstag. De förväxlade sina egna sympatier med ett gudomligt tilltal. Det är inte så ovanligt att detta sker eftersom det inte finns några fullkomliga nytestamentliga profeter. Jag påminner om Paulus ord att allt profeterande är begränsat och att det är vår uppgift i församlingen att pröva allt och behålla det goda (1 Kor 13:8-9.1 Thess. 5:19-22). Det som hänt stämmer oss alla som profeterar till ödmjukhet.

Den som genom en profetia tar politisk ställning, förlorarar det oberoende av den allmänna opinionens svängningar som han som en Guds tjänare bör ha. Han löper en stor risk för att själv bli utnyttjad i det politiska spelet. Och det är väldigt svårt att efteråt lägga ett sådant misstag till rätta. Det fick bland annat Jeremiah Johnson en man med anseende som en av  de starkaste profetiska rösterna i USA uppleva när han dagen efter Kapitolium bad sina anhängare om förlåtelse och i stället möttes av det djupaste förakt, ja till och med mordhot.