Projekt som lyfter människor

– Att få vara med och lyfta människor på alla sätt är fantastiskt och verkligen i linje med församlingens uppgift. Det säger Göran Thalén om det projekt som pingstförsamlingen i Sundsvall driver tillsammans med kommunen för att ge människor, som befinner sig långt från arbetsmarknaden, arbetsträning.

Projektet drog igång för knappt ett år sedan, till att börja med som ett EU-projekt med ytterligare ett par arenor inblandade, men när de ekonomiska beräkningarna visade sig vara helt fel lades projektet ner och i stället fortsatte samarbetet i kommunensregi och enbart tillsammans med Pingstförsamlingen.
I första skedet handlade det om ett samarbete på 2,5 år men nu fortlöper det tills någon av parterna säger upp avtalet.
Kommunen avlönar två handledare som har sina arbetsplatser i Pingskyrkan och hittills har ett 40-tal personer deltagit i projektet.
– Det handlar om deltagare som befunnit sig mycket långt från arbetsmarknaden, konstaterar Göran Thalén, som är ansvarig för förvaltningsgruppen för Café Piccolo, som pingstförsamlingen driver sedan 26 år.
Och det är framför allt på kaféet som arbetsträningen sker. Deltagarna städar, diskar och bakar men utför också sysslor på församlingens fastighet och församlingsgården Lögdö i form av bland annat reparationer, målning och trädgårdsskötsel.
Ä Det här känns jättebra, säger Göran Thalén, och något som är helt i linje med församlingens uppdrag. Guds församling ska vara både andligt och socialt aktiv i samhället och det gläder mig att se en trend i Sverige där
detta sker.
Flera av dem som deltagit under det här första året har nu fått jobb ute på den vanliga arbetsmarknaden, vilket är
mycket glädjande.
Ä Förutom träning i att jobba, så handlar det om social och mental träning och att få ökad självinsikt och ökat självförtroende.
Café Piccolo har blivit ett mycket populärt ställe att vara på och resultatet av samarbetet har lett till en mycket god relation med både kommunen, försäkringskassan och arbetsförmedlingen.
Berndt Nordström, som varit sommarpastor i församlingen, säger till Pingst.se att han tycker att det är ett jättebra projekt, som församlingen gått in i.
Ä Det är spännande och ett bra exempel på en församling i funktion, säger han.
Göran Thalén hoppas att projektet inte bara ska bidra till att stötta deltagarna utan även få församlingen att ännu mer se
sin omvärld, de behov som finns där och agera praktiskt utifrån dessa behov.
Ä Att vara med och lyfta människor på alla sätt är ju fantastiskt, säger han, jag känner mig välsignad som får vara med!

Röster om jobbet på Piccolo

Anna (fingerat namn):
Ä Jag är ensamstående mamma med tre små barn med allt vad det innebär.
Ä När jag kommer till Piccolo glömmer jag mina vardagsproblem. Jag har börjat tro på en bättre framtid.

Christoffer, kock:
Ä Att arbeta på Piccolo kan vara jobbigt och stressigt, men skitroligt ändå.