Praktik genom PMU

Genom PMU:s praktikantprogram kan ungdomar mellan 20 och 30 år få chansen att göra praktik utomlands i mellan fem och åtta månader. Under nästa år erbjuds praktik i Bangladesh, Kenya, Tanzania, Kongo, Zimbabwe och Sierra Leone.

Den som vill ansöka om att bli en del av programmet 2015 gör det genom och tillsammans med sin pingstförsamling. Senast den 1 mars ska ansökan vara inlämnad och utresa sker i början av hösten.
Ett par förberedelsekurser ingår i maj/juni på Sida Partnership Forum och på PMU i Alvik.
Syftet med praktikantprogrammet är att ge unga människor, med intresse för globala frågor, möjlighet att göra en praktisk insats i något land. Det handlar också om att bygga och stärka relationer mellan församlingar i Sverige och samarbetspartner i andra länder, så att man får ett ökat engagemang för globala rättvisefrågor i Sverige.
Målet med praktikantprogrammet är att praktikanten ska få ett ökat engagemang för internationellt utvecklingssamarbete, förståelse för olika kulturer, att hemförsamlingen ska få ett ökat engagemang för internationellt
utvecklingssamarbete och att information om internationellt utvecklingssamarbete ska spridas utanför församlingen.
Praktikanthandläggare på PMU är Ann-Sofi Wrang. Hon kan nås på telefon 08 6089633 eller via mejl ann-sofi.wrang@pmu.se

Fotnot:www.pmu.se finns också mer information om programmet