Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Positivt med regionträffar

– Ett fantastiskt tillfälle att få träffa och lyssna till människor runt om i landet. Det säger Pelle Hörnmark, föreståndare för Pingst – fria församlingar i samverkan, om de regionala träffar med pastorer och församlingsledningar som ägt rum i början av det här året.

Träffarna har hållits i Malmö, Umeå, Västra Frölunda, Jönköping och Örebro. Ännu återstår träffar i Luleå, Timrå och Huddinge.
I samlingarna finns tid för samtal omkring pastorers arbetssituation med utgångspunkt i en enkät som förkunnargemenskapen gjort.
Dessutom finns varje gång representanter för Pingst Ä fria församlingar i samverkan på plats för att informera om det arbete som görs för att hjälpa församlingar att lyckas och Pelle Hörnmark har talat om och gett utmaningar om ledarskap.
Regionträffarna har Pingst och Förkunnargemenskapen som arrangörer och har samlat många. Till Malmö kom exempelvis ett 60-tal personer och till Umeå omkring 70.