Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Positiva svar om Pingst.se

Läsarenkäten för Pingst.se visar att en stor majoritet är mycket nöjda och glada över att få tidningen hem i sin brevlåda. Och att förvånansvärt många läser så gott som allting i tidningen.

Många ville vara med och ge synpunkter på tidningen och när vi summerade de inkomna svaren till och med den 18 april hade 434 personer hört av sig, de allra flesta via webben.
En helt övervägande majoritet, 89 procent, säger att de tycker det är bra att få tidningen Pingst.se hemskickad till sig och 65 procent uppger att de skulle sakna den om den uteblev. Att betala för att få tidningen skulle dock bara 28 procent vara beredda att göra.
Mer än hälften av enkätsvaren listar tidningen som mycket viktig, 52 procent, och ytterligare 40 procent tycker den är ganska viktig.
De flesta som svarat är män, 58 procent, och huvuddelen av svaren, 30 respektive 35 procent, kommer från läsare i åldrarna 41Ä55 år och 55Ä70.
Många valde också att fylla i vad de helst läser i tidningen och väldigt, väldigt många svarar att de läser allt eller nästan allt. ”Det är ju min medlemstidning och var skall vi få information om Pingströrelsen om den uteblir”, skriver en kvinnlig läsare i åldersgruppen 56Ä70. ”Jag slukar allt, eftersom jag är nyfiken på vad vi åstadkommer som rörelse”, skriver en man i åldersgruppen 41Ä55 år.
Många uppger också att sidan 30, den som har vinjetten Folk i rörelse, lockar till läsning. Att få reda på nyheter om vad som händer inom Pingst i Sverige och även i riksorganisationen Pingst tycker också många är viktigt.
När det handlar om material som man skulle vilja se mer av i tidningen kommer det en hel del förslag. Regelbundna reportage från församlingar skulle till exempel vara uppskattat, och också från små och kanske inte så framgångsrika församlingar.
Mer debatt och undervisning efterlyses också, liksom fräscha vittnesbörd och väckelserapporter.
”Goda exempel från församlingar, mer reflektion kring vad pingst står för och hur pingst kan gå framåt”, skriver en kvinna i åldersgruppen 26Ä40 år. ”Jag skulle uppskatta ett mer engagerat samtal om tros- och församlingsfrågor”, skriver en man i åldersgruppen 56Ä70 år.