Positiv respons i Jönköpingstrakten

Deras längtan var att fler skulle bli nyfikna på och lära känna Jesus – men också att stimulera läsningen av andlig litteratur bland redan troende. I Jönköpingsområdet gjorde drygt 25 församlingar gemensam sak kring boken 100 dagar med Jesus.

Ä Vi ordnade en hemsida och marknadsförde oss bland annat med bussreklam och knappar (badges) med loggan. Varje församling var fri att utforma sitt arbete med boken. Vi använde den i smågrupper, uppmanade till personlig läsning och följde bokens upplägg på gudstjänsterna, berättar Robert Andersson, pastor i pingstförsamlingen Huskvarna.
Flera smågrupper uttryckte sin uppskattning för bokens innehåll. Just i pingstförsamlingen Huskvarna märkte man
ett större intresse för gudstjänsterna genom det Jesus-centrerade temat.
Ä På stan träffade jag också människor som berättade att de läste boken fast de inte var aktiva i nån kyrka. Där hjälpte knappen med 100 dagar med Jesus-loggan till som jag hade på jackan, säger Robert.
Kommer ni att jobba på liknande sätt igen?
Ä Vi har inga konkreta planer på en liknande kampanj men vi kommer säkert att använda litteratur kopplad till teman på gudstjänstserier även i fortsättningen.