Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Populär konferens till Stockholm

I februari är det dags igen för den ekumeniska barnledarkonferensen ”Jesus tillbarnen”. Den arrangeras för tredje gången men hålls för första gången i Stockholm.

Det är det ekumeniska söndagsskolenätverket Jesus till barnen som står som arrangör. Nätverket bildades inför den första konferensen som hölls i Jönköping år 2013 och som därefter har anordnats vartannat år. Nätverket består av representanter för Sjundedagsadventistsamfundet, Oas Youngsters, SAU, Salt (EFS), Pingst Ung, Livets Ord, King’s Kids Sverige, Frälsningsarmén, Equmenia, ELM Syd och Evangeliska Frikyrkan.
En person från varje organisation sitter med i ledningsgruppen för konferensen, och Carolina Nilsson, som även är vice ordförande i Pingst Ung, är anställd som koordinatör sedan mars 2016.
Konferensen börjar på fredagen den 3 februari med en öppningsgudstjänst på kvällen, då Berit Simonsson och Lennart Henricsson från Oasrörelsen talar. Temat för helgen är bibelordet om ”levande vatten” (Joh 4:14).
Under lördagen blir det ett digert program. Dagen inleds av gästtalaren Keith White från den engelska organisationen Child Theology Network, som kommer att tala under rubriken ”Walk with Jesus” (Vandra med Jesus). (Se intervju i artikeln intill.)
– Jag fick kontakt med Keith genom ett symposium i Princeton 2012, säger Marina Andersson, barnkonsulent på Pingst.
Han är en akademiker som också lever i en boendegemenskap där man tar hand om människor, så han har både intellektuell reflektion och kristen praktik i sitt liv.
Marina Andersson är också tillsammans med Olof Edsinger från EFS grundare av konferensen. Det började med att de träffades för att dela tankar och visioner om hur man skulle kunna nå svenska barn med bibelkunskap. Samtalet inleddes med bön, och i bönen upplevde de ett tilltal från Gud. En helig stund. Utifrån detta möte samlade de ett brett spektrum av kristna församlingar i det så kallade söndagsskolenätverket.
– Vi har olika traditioner och övertygelser, men vi är enade kring ett gemensamt uppdrag, säger Marina. Det är tydligt
att det här är Guds verk. Vi är inte kallade till att upprätthålla någon verksamhet utan till att hjälpa varandra att leva i det som Guds ord säger.
På lördagseftermiddagen kan deltagarna välja mellan 31 olika seminarier som hålls på olika platser runt om i Stockholm. Bland ämnena finns exempelvis Barns andliga utveckling, Barnteologi och Hur kan barn med behov av speciellt stöd växa i tron.
Nytt för den här gången är att alla storsamlingar och ett urval av seminarierna tolkas till andra språk. Det erbjuds tolkning till engelska, franska, spanska, arabiska, farsi och tigrinja, samt teckenspråk.
– Det har funnits ett behov och en efterfrågan på tolkning, och vi ser det som väldigt viktigt att möta och jobba med integrationen för dem som inte har svenska som sitt förstaspråk, säger Carolina Nilsson.
Den som önskar tolkning markerar detta vid anmälan.
På lördagskvällen hålls en gudstjänst med nattvard då Olof Edsinger talar. Även Niklas Hallman och Marina Andersson medverkar, och lovsången leds av Kristine och Hasse Lindetorp. Konferensen avslutas med gudstjänst på söndagen, och de som vill kan även före gudstjänsten få en särskild presentation av Filadelfiakyrkans arbete med söndagsskolan.
Utöver seminarierna kommer det att finnas ett utställningstorg där även Nya Musik finns på plats med en konferensshop.
Anmälan till konferensen öppnades den 1 oktober. Priset om man anmäler sig före årsskiftet är 500 kr, vilket sedan höjs till600 kr den 1 januari och därefter höjs en gång till den 16 januari till 700 kr. Sista anmälningsdag är den 20 januari. I priset ingår konferensen samt måltider och fika, utom middag på lördagen som deltagarna får ordna själva. Även boendet ordnas på egen hand.
– Förra konferensen blev fullbokad tre veckor före sista anmälningsdag och det var många som hade tänkt åka som
inte fick plats, säger Marina. Så till dem som har tänkt åka säger jag: anmäl er nu!
Att konferensen flyttas till Stockholm från Jönköping gör att man kan ta emot upp till 2000 deltagare. Det handlar också om att det ska bli lättare att resa dit för deltagare från norra Sverige.

Fotnot: Mer information och anmälan finns på hemsidan www.jesustillbarnen.se