Populär ambassadörsutbildning återkommer i höst

Till hösten blir det återstart för Tillsammans tre terminer långa ambassadörsutbildning. Dessutom anordnas ännu en fortbildning för dem som redan gått utbildningen.

Ambassadörsutbildningen har gjort paus, men återkommer nu alltså. Intresset för och trycket på utbildningsplatserna är
redan stort, trots att ännu ingen annonsering gjorts.
I de tidigare utbildningsomgångarna har 120 personer deltagit, personer som nu, runtom på olika platser och församlingar i Sverige driver relationsfrågor.
Ambassadörsutbildningen pågår under tre terminer, med en storsamling under två dygn per termin och litteraturstudier
och hemuppgifter dessemellan. Den första samlingen har temat ”Att bygga och stärka relationer”, den andra ”När livet gör oss illa” och den tredje ”Hållbara relationer”.
Fortbildningen pågår under ett par dygn och tar upp frågor kring handikapp, integration, konflikthantering, föräldraskap och LP-barnstöd.

Fotnot: Intresseanmälan om deltagande mejlas tillsammans med en rekommendation från församlingen till info@tillsammans.pingst.se