PMU:s tankesmedja möttes i Sverige

PMU:s globala tanksmedja har i höst mötts till samtal i Sverige. Tankesmedjan startade 2011 och möts i regel vartannat år. Huvudtemat för samtalen denna gång gällde vad det innebär att vara en ”Faith Based Organisation”, det vill säga vilken roll tro och religion spelar i biståndsinsatser.

Till tankesmedjan bjuds personer in som utgör en representativ fördelning av PMU:s olika partners och verksamhetsområden, kvinnor och män. Tankesmedjan arbetar utifrån principen att alla har någonting att bidra med och alla lyssnar till varandra på lika villkor. Syftet är inte i första hand att uppnå samförstånd, utan ibland är det att kunna konstatera att åsikterna skiljer sig åt och att det är okej.
Följande teman tas upp av PMU:s tankesmedja: Partnerskap, Strategier, Teologi/tro/ andlighet, Kapacitetsutveckling – för bistånd och Tematiska områden – fördjupningar. Tidigare träffar har hållits i Sri Lanka, Etiopien och Schweiz, Sverige, Tanzania och Serbien.
Deltagarna i årets möte kom från Uganda, Kenya, Egypten, Nepal, Palestina, Sri Lanka och DR Kongo. I samtalen deltog även representanter från svenska församlingar och från PMU.