Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

PMU sätter fokus på Kongo

PMU:s vårkampanj har budskapet ”Offer är ingen slutstation.” Med omvärldens stöd kan kvinnor i Kongo som utsatts för sexuellt våld bygga upp en ny framtid. Pengar samlas in till kvinnocentret Dorkas och Panzi-sjukhuset.

Tusentals kvinnor våldtas varje år som ett led i krigföringen i Kongo, och många av dem blir efteråt utstötta från sina hem. Individer, familjer och hela samhället drabbas hårt, samtidigt som det är det en situation som länge varit dold för omvärldens ögon.
Målet med vårkampanjen är att fästa uppmärksamhet på det som sker, men också att visa att det finns en framtid för de drabbade.
På Panzisjukhuset och kvinnocentret Dorkas i Bukavu, som drivs av Cepac, får kvinnorna vård, rehabilitering och redskap för att gå vidare i livet.
Ä Vi vill visa att det finns ett hopp i dessa kvinnor. Med vårt stöd kan de själva bli förändringsaktörer och bygga upp en ny framtid, säger Elisabeth Hammarberg, kommunikationschef på PMU.
Skapar engagemang
Olika opinions- och informationssatsningar genomförs för att skapa engagemang för FN:s millenniemål, kvinnors rättigheter och situationen i Kongo.
Ä Vi hoppas få in ett bra ekonomiskt bidrag som stärker kvinnornas förutsättningar att gå vidare, men också att kampanjen ska ge en fördjupad insikt om orsakerna till det sexuella våldet, säger Elisabeth Hammarberg.
Fattigdom och ojämlikhet
Till de faktorer som ligger bakom hör fattigdom, ojämlikhet, brist på utbildning och en kamp om mineralrika områden där utvinningen går till elektronikkomponenter i väst.
Ett kampanjpaket finns tillgängligt, bestående av nyproducerade filmer, trycksaker, affischer och upprop. Temadagar i second hand-butiker och folkhögskolor samt mötesbesök är andra inslag.
I början av april hålls också tre insamlingskonserter med Mikael Järlestrand, i Malmö, Jönköping och Göteborg.
På den internationella kvinnodagen den 8 mars, höll PMU tillsammans med en rad andra organisationer i ett seminarium om kvinnors situation i Kongo, på Historiska museet i Stockholm. Medverkande var bland andra jämställdhetsminister Nyamko Sabuni och Maria Bard från PMU.
Behöver större utrymme
Ä Detta är en fråga som behöver få ett mycket större utrymme såväl hos politiker som hos allmänhet. Seminariet var ett viktigt tillfälle att lyfta vår kampanj, säger Elisabeth Hammarberg.
För att få ett så stort genomslag som möjligt så kommer också de två kommande årens vårkampanjer att fokusera på kvinnorna i Kongo.