PMU frågande till Sidas kritik

PMU:s kallelse att bekämpa orättvisorna i världen står fast, oavsett Sidas rambeslut. Nu följer en tid av strategiskt arbete för att hitta riktningen för framtiden. Det framhöll PMU:s direktor Niclas Lindgren under Rådslaget. Då presenterades också en ny struktur för Pingst Internationellts missionsarbete, som bland innebär ett förslag om att ersätta regionråden med aktionsnätverk.

Den 11 april fick PMU besked per telefon om att Sida beslutat säga upp ramavtalet med PMU, ett beslut som kom oväntat. Efter ett par uppföljande samtal med Sida fick PMU den 8 maj besked om att PMU kommer att få en utfasningsperiod på tre och ett halvt år och därmed möjlighet att kunna ställa om verksamheten. Sida menar att PMU därefter har möjlighet att söka medel genom Svenska Missionsrådet.
Under Rådslaget ägnades en del tid under fredagen åt denna fråga. På plats fanns PMU:s revisor Jonas Grahn från PWC, som tog tillfället i akt att kommentera att Sida anser att det finns brister i den interna kontrollen och redovisningen.
Ä Vi anser att PMU har en mycket god internkontroll och känner inte alls igen oss i den beskrivning som Sida ger, sade
han. När verksamheten förändras gäller det att hänga med och PMU har stått inför tuffa utmaningar, men under de senaste åren har en enorm mängd åtgärder vidtagits för att få rätsida på det som släpat efter.
När Pelle Hörnmark, föreståndare för Pingst, välkomnade PMU:s direktor Niclas Lindgren upp på podiet, var det med
orden:
Ä Nu behövs du mer än någonsin och vi är mycket glada att det är du som håller i ratten på denna skuta.
Själv framhöll Niclas Lindgren att orsaken till att PMU fortsätter sitt arbete, är den starka kallelse som finns att verka i
en värld som ännu är orättvis.
Ä Vi tycker inte heller att Sidas kritik håller och ifrågasätter deras argument, sade han. Men vi har dialog med dem för att komma fram till varför våra bilder inte överensstämmer.
För Pingst och PMU ligger nu en tid av strategiskt arbete framför.
Ä Det har sagts att när en storm piskar upp vattnet så syresätts det och nu har vi ett gyllene läge att bestämma hur vi vill bygga vårt arbete framåt. Världen är fortfarande orättvis och vår kallelse har inte förändrats, sade Niclas Lindgren
och fortsatte:
Ä Sedan vi berättade för våra samarbetspartner om Sidas beslut, och att det delvis skulle bero på att vi primärt arbetar på individnivå, och utan att uppnå tydliga samhällsresultat, så har det rasat in omkring 60 brev, varav många från myndigheter i andra länder, som ger en helt annan bild av oss. Den visar att vi inte har något att skämmas för, och att vi uppnår fantastiska resultat på många platser.
Under Rådslaget presenterades också förslaget att bygga om strukturen för framtida missionsarbete inom Pingst Internationellt, som svar på dagens utmaningar. De regionråd som i dag finns ska enligt förslaget ersättas med
aktionsnätverk samt fem regionledare i fält och fem i Sverige. Dessutom ska en årlig missionskonferens införas.
Ä Vi måste få missionen att lyfta igen, menade Palle Waern, direktor för ICBI.
Tanken med aktionsnätverken är att lättare kunna fokusera insatser, få större flexibilitet och snabbhet och mer handlingskraft, samt att inspirera och
utmana fler individer och församlingar till missionsarbete.
Rådslaget beslöt att ge Pingst Internationellt i uppdrag att arbeta vidare på detta spår.