Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här
Fredrika Uggla är anställd på PMU som tematiskt ansvarig för jämställdhetsfrågor. FOTO: PMU

Fredrika Uggla är anställd på PMU som tematiskt ansvarig för jämställdhetsfrågor. FOTO: PMU

PMU-bok om kyrkor och jämställdhet

I början av året släppte PMU en ny bok om kyrkor och jämställdhet, med titeln ”Church and Gender Equality”. Syftet med boken är att utifrån en kristen tro fördjupa perspektivet på jämställdhet, säger Fredrika Uggla, PMU:s tematiskt ansvariga för jämställdhetsfrågor.

Den nya boken har arbetats fram under det senaste året, av Fredrika Uggla och Jenny Bergh, som tidigare har arbetat med jämställdhet bland annat inom Ester-projektet i Pingst ung.
– Jämställdhet är ett av PMU:s prioriterade områden, säger Fredrika Uggla. I samband med att vi har arbetat fram en ny policy för jämställdhetsfrågor, insåg vi att vi förutom en kortfattad policy behövde mer utrymme till att fördjupa oss i de här frågorna, och då bestämde vi oss för att låta det bli en bok.
Boken är indelad i fem avdelningar, där den första handlar om kyrkan och jämställdheten.
– Det är viktigt för PMU som trosbaserad aktör att våga gå på djupet i de här frågeställningarna, säger Fredrika Uggla.
I Bibeln ser vi att kvinnor och män har lika värde och är skapade jämställda.
Ett avsnitt ägnas åt att definiera ord och begrepp som används när man talar om jämställdhet, och ett särskilt utrymme
ges åt jämställdhetsfrågor inom utvecklingsarbetet. I boken finns också personliga berättelser från personer som PMU samarbetar med inom olika områden, som berättar om jämställdhet utifrån sina respektive sammanhang.
Boken avslutas med ett avsnitt som ger praktiska verktyg för fortsatt arbete och dialog om jämställdhetsfrågor. Boken kommer att delas ut till PMU:s partner, men Fredrika Uggla betonar behovet av att fortsätta arbetet också i Sverige.
– Boken finns enbart på engelska, men om församlingar vill använda den får de gärna höra av sig. Det är viktigt att vi ser att det här arbetet berör oss själva lika mycket som våra partner, säger hon. Det handlar om kapacitetsutveckling både för våra partner och för oss själva som kyrkorörelse.