Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Planterare presenteras på Nyhem

Under Nyhemsveckan kommer tio församlingsplanteringsarbeten och personerna som arbetar med dem att presenteras. De finns i Borås, Växjö, Stockholm, Göteborg, Kalmar, Rosengård, Eskilstuna och Jönköping.

Karl och Anna Wahlgren har deltagit i Pingsts församlingsplanteringsutbildning. De finns i Stockholm och arbetar utifrån Filadelfiaförsamlingen i Stockholm tillsammans med Johanna och Thomas Daléen.
Både Johanna Daléen och Karl Wahlgren har deltidsanställningar i församlingen.
Ä Vi ingår i pastorsteamet i Filadelfia, berättar Karl. Vi är kanske lite speciella på så vis eftersom vi är knuta till Filadelfias vision, samtidigt som vi fått stort mandat att ta ut svängarna.
Arbetet är ännu i sin linda och fortfarande på visionsstadiet. Karl säger att alla självklart kommer att vara välkomna men att människor mellan 20 och 40 år i stortstadsmiljön har förtur att trivas och förstå vad man säger.
Arbetet ska vara relationsorienterat och starta med en mindre grupp människor utifrån ett team man nu arbetar med att bygga och forma. Han tror att tågordningen blir starten av en hemgrupp, som när den vuxit till i antal förmodligen övergår till att hålla egna gudstjänster.
Jonathan och Maria Egerbo finns i Växjö och i Ulriksbergskyrkan. På församlingens årsmöte meddelande de sina planer om en församlingsplantering och under våren har de arbetat vidare med processen och förankrat detta i
församlingen, som nu beslutat att vara moderförsamling för den nya planteringen.
Jonathan, som fram till och med sista juni är församlingens ungdomspastor, leder det arbetet, där ett tiotal personer
från församlingen med känslaför församlingsplantering tillsammans med honom utgör ett team för det här arbetet.
Ä Det är ett initiativ från gruppen, som församlingen bestämt sig för att stå bakom, berättar han och poängterar att det inte är fråga om någon splittring.
De två stora områden i Växjö som lockar att arbeta inom är dels universitetet som växer snabbt och den femtedel av stadens invånare som har utländsk bakgrund.
Ä Vi jobbar nu med teamet och under hösten hoppas vi kunna formulera mål och visioner, säger Jonathan, som redan nu kan säga att det kommer att vara fråga om ett gemenskapsbaserat arbete.
I Borås arbetar Johan och Marielle Andersén med en församlingsplantering, som är kopplad till Tjugofyrakyrkan i
Flemingsberg söder om Stockholm. Under våren har man hållit teamsamlingar och till sommaren kommer man att inbjuda till ett antal öppna event.
Ä Alla vi i teamet är mellan 20 och 28 år, så det troliga är att vår primära målgrupp kommer att vara unga vuxna, säger Johan Andersén och säger att man siktar på att kunna bilda en församling i början av 2014.
Arbetet kommer att ske etappvis.
De övriga som kommer att presenteras är Thomas och Ann- Margret Jonsson, Göteborg, Paul och Annika Gren, Kalmar, Francis och Maria Nyang Jörgensen, Rosengård, Daniel och Linda Stenmark, Stockholm, Jacob och Emelie Rönnerfors, Göteborg, Hemen och Irena Derki, Eskilstuna samt Roger och Ulrica Bengtsson, Jönköping.