Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Planer på ny Jesusmanistation

Planeringen inför en ny Jesusmanifestation i Stockholm är redan igång.
I mitten av augusti samlades ett 40-tal ledare från olika kyrkor och församlingar i Stockholm till ett inledande planeringsmöte i Betlehemskyrkan.
Nästa års Jesusmanifestation kommer att hållas den 2 maj. Målsättningen är att minst lika många som deltog i år, ska vara med.
Två 90-konton har öppnats för dem som vill vara med och bidra ekonomiskt till manifestationen.
Ansvaret för administrationen har EFS rikskansli i Uppsala.
Ansökningar om tillstånd för park- och torgmöten har redan skickats in.