Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Pingststyrelsens sammansättning efter Rådslaget

Sören Eskilsson, ordförande
Bengt Adauktusson, vice ordförande, nyval
Pelle Hörnmark, föreståndare
Stefan Beimark
Peter Kammensjö
Ewert Friberg
Dan Salomonsson
Marianne Willén
Roger Svedberg
Urban Ringbäck
Robert Sallbring
Maria Fälth

Ordförande
Peter Kammensjö
, Styrgrupp Internationell
Stefan Beimark, Styrgrupp Nationell
Ewert Friberg, Styrgrupp Utbildning
Gerd Svensson, Styrgrupp Diakoni
Stefan Eriksson, Ibra radio federation och TV inter Club
Per-Åke Enström, distansbibelskolan ICBI
Stig Carlsson, Pingst Förvaltning AB
Dan Salomonsson, LP-verksamhetens ideella riksförening
Ewert Friberg, Pingstförsamlingarnas Skol- och kursverksamhet

Valberedningen efter rådslaget 2011
David Sundström
, Luleå, sammankallande
Marcus Ardenfors, Eskilstuna
Malin Nyström, Göteborg
Anethe Carlsson, Stockholm
Kjell-Göran Westerberg, Piteå
Ulf Sundquist, Karlskrona