Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Pingststyrelsen efter Rådslaget 2012

Sören Eskilsson, ordförande, Stockholm
Bengt Adaktusson, vice ordförande, Järfälla
Pelle Hörnmark, föreståndare, Jönköping
Stefan Beimark, ordförande styrgr. Nationell, Örnsköldsvik
Daniel Alm, ordförande styrgr. Utbildning, Västerås
Marianne Willén, Alingsås
Peter Kammensjö, ordförande styrgr. Internationell, Göteborg
Jacob Frankner, ordförande Pingst Ung, Västerås
Maria Fälth, Upplands Väsby
Dan Salomonsson, ordförande styrgr. Social, Uppsala
Urban Ringbäck, Göteborg

Valberedning efter Rådslaget 2012
Roger Stenzelius, sammankallande, Huddinge
Chatrine Carlson, Jönköping
Anethe Carlsson, Stockholm
Nenna Åström, Örnsköldsvik
Marcus Ardenfors, Eskilstuna
Håkan Sjöholm, Halmstad