Pingströrelsens årsbok 100 år

Inför julen 1916 startade Filadelfiaförsamlingen i Stockholm en årsskrift. Den fick namnet Julens Härold, med undertiteln”illustrerad julkalender”. Den innehöll uppbyggande artiklar, vittnesbörd och rapporter från konferenser.

Från och med årgång 44, år 1959, kallades den Julens Härold Förlaget Filadelfias årsbok. Den ändrade karaktär och blev en årsbok med presentation av nybyggda pingstkyrkor, avlidna pastorer, missionärer och evangelister samt rapporter från rörelsens rikskonferenser och gemensamma verksamheter. I bokens slut fanns en adressförteckning som utökades från år till år. När året 1972 summerades, i den bok som kom 1973, hade den ett större format och en ny titel, Pingströrelsens årsbok 1972. Ingen årsbok utkom för 1974.
När utgivningen återupptogs 1975 gjordes en ändring så att årtal i titel och utgivningsår var detsamma. Från 1971 redovisades årligen statistik som Curt Björkquist sammanställt. År 1978 tog Samuel Asp över ansvaretför boken och Nils Thörevik för sammanställningen av statistik. Från den tiden kunde en närmast fullständig statistik årligen presenteras. Pingströrelsens informationscentrum övertog 1995 utgivningen från Förlaget Filadelfia.
Från år 2003 har den givits ut av Pingst – fria församlingar i samverkan sedan informationsverksamheten flyttats in i den nybildade riksorganisationen. Pingströrelsens årsbok utkommer i slutet av augusti varje år och har idag en upplaga på 1 500 exemplar. Den både bidrar till att dokumentera det som händer i Pingströrelsens församlingar och verksamheter och erbjuder årligen aktuella fakta och kontaktuppgifter. Kanske är det därför boken fortfarande är en populär publikation i konkurrens med internet och sociala medier?