FOTO: ANDERS HÄLLZON

FOTO: ANDERS HÄLLZON

Pingströrelsen fortsätter öka

Den sista december 2017 hade Pingströrelsen 87 392 medlemmar och 439 församlingar. Det är samma tidpunkt föregående år. Antalet döpta blev även 2017 historiskt högt med en officiell siffra på 2053 döpta.

Siffrorna presenteras i Pingströrelsens årsbok 2018, som kom ut till abonnenterna tidigare i höstas. Årsboken innehåller uppdaterad adressbok för landets pingstförsamlingar, färsk statistik, 24 sidor årskrönika, hemgångna, mission och en hel del annat. Bilderna på omslaget är från LP-verksamhetens sommarläger på Gullbrannagården 2017, tagna av Anders Hällzon.
I årsbokens förord kan man läsa följande: ”Tillbakablickar kan framkalla glädje, stolthet och respekt men också inspirera till nya krafttag inför framtiden. Det slås man av när ett år sammanfattas som det gör i denna årsbok. Glädje för de många människor som under det gångna året fått ta emot Jesus och låtit döpa sig. Också under 2017 var det över 2000 som döptes i pingstförsamlingarna. Stolthet över allt som görs för en bättre värld i lokala församlingar och – det kan exempelvis gälla integration på gräsrotsnivå, hjälp för missbrukare genom gemensamma krafttag eller bistånd för utsatta människor i världen.
Respekt för de som gått före och vigt sitt liv åt tjänst för Guds rike. Det blir påtagligt när man läser de många minnesorden i avdelningen ’Hemgångna’.
Det är slutligen inspirerande att läsa om de nya steg som tas mot framtiden. I årskrönikan kan vi läsa om församlingar som vågar testa nya saker, nya församlingar som startas och nationella inspirations- och utbildningssatsningar.
Den framtidsbild som antogs för Pingst på rådslaget i maj 2017 inspirerar till att sträcka sig efter mer!”
Även om dopsiffrorna för 2017 inte nådde upp till samma antal som 2016 får man gå tillbaka till slutet av 1980-talet för att hitta motsvarande antal. Detta trots att omständigheter kring det nya webb-systemet för statistikrapportering gjorde att rapporten från Pingstkyrkan Linköping om 25 döpta under 2017 hamnade mellan stolarna och inte kom med i det totala antalet döpta för landet och E-län. Övrig statistik för församlingen finns dock med.
Församlingarnas medlemsantal är avlästa den 31 december 2017.
Underlaget för statistiken framställs genom att de lokala församlingarna efter årsskiftet skickar sina uppgifter till Pingst där de sammanställs. Den sista december 2017 hade Pingströrelsen 439 församlingar 87 392 medlemmar, vilket innebär en ökning med 1 745 medlemmar från samma tidpunkt föregående år. I sammanställningen ingår det fulla antalet medlemmar från 58 gemensamma församlingar med sammanlagt 8 774 medlemmar.