Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Pingstpastor blev teologie doktor

Fredag 28 oktober 2005 blev en märkesdag för pastorskåren i pingströrelsen. Ulrik Josefsson, pastor och bibellärare i Pingstförsamlingen Jönköping och lektor vid Pingstförsamlingarnas Teologiska Seminarium PTS, fick sin doktorsavhandling godkänd av en enig betygsnämnd vid teologiska fakulteten vid Lunds universitet.

Enligt uppgift är Ulrik Josefsson den förste församlingsverksamme pingstpastorn i Sverige som blir teologie doktor vid en svensk fakultet.
Doktorsavhandlingen ”LIV OCH ÖVER NOG – Den tidiga pingströrelsens spiritualitet” studerar pingströrelsen under en inledande och avgörande period och huvudmaterialet i forskningen har hämtats från tidningen Evangelii Härolds första årgångar 1916–1921. Avhandlingen studerar pingströrelsens spiritualitet, vilket enklast kan förklaras som det levda religiösa livet. Ulrik Josefsson har sökt efter identitetsbärande element i den tidiga pingströrelsen och dessa element är trossatser, handlingsmönster och grundhållningar.

Handlar om identitet
– För att förstå vilka vi är i dag måste vi bli kunniga i vilka vi en gång var, är en av Ulrik Josefssons svar på varför det här ämnet har intresserat honom. Det handlar helt enkelt om identitet.
Många pingstvänner kan säkert känna igen sig i funderingarna kring identitet. Allt det unika och exklusiva som den tidiga pingströrelsen uppfattade sig själv i är inte helt identisk med den verklighet som fanns.
– En hel del av vår identitet som pingströrelse har formats i flera avgränsningar från alla andra, vi blev det vi blev genom att vi tog spjärn mot andra och det blir problem om för mycket av identiteten ligger i ett sådant förhållningssätt, säger Ulrik Josefsson.

Boksignering
Pingstförsamlingen i Jönköping uppmärksammade den egna pastorns doktorering på flera sätt. En busslast med medlemmar och bibelskoleelever fanns på plats i Lund tillsammans med kollegerna i pastorsteamet och söndagen innehöll både predikan och efterföljande boksignering samt seminarium.
En doktorsavhandling är inte alltid så lättillgänglig för människor utanför den akademiska världen, men Ulrik Josefsson har bidragit till en bokutgivning av sin avhandling. Även om boken är skriven för en akademisk publik är den på grund av sitt innehåll både fängslande och lärorik för alla pingstvänner som vill lära av historien.

Fotnot: Doktorsavhandlingen kan köpas i bokhandeln (ISBN-nummer 91 7580302-X) eller hos författaren på e-post: ulrik.josefsson@jonkoping.pingst.se Den som beställer boken av Ulrik får även en CD-skiva med avscannade sidor av Evangelii Härold 1916 – 1921. Kostnaden är 200 kr+ frakt.