Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Pingstkyrkan i Jönköping värd för barn- och ungdomsledarkonferens

Barn- och ungdomsledare från många olika kristna sammanhang möts den 1–3 februari nästa år till en gemensam konferens i Pingstkyrkan i Jönköping.

Pingströrelsen hade i många år en barn- och ungdomsledarhelg vartannat år, men inte nu längre. Att den här nya konferensen förläggs till Jönköping är ingen slump. Det är en församling, som är van vid att arrangera konferenser, bland annat Evangelistveckan, som tidigare hölls i mars varje år.
Under konferensen kommer ämnen som ”Barnens situation i Sverige i dag”, ”Vad vill Jesus ge till barnen?” och ”Teser om barn och tro” att behandlas. Talarna kommer att komma från Pingst, Equmenia, Evangeliska frikyrkan, Svenska kyrkan och Frälsningsarmén bland annat.
Förutom gemensamma samlingar planeras workshops i olika kyrkor i Jönköping. Livets ords barnpastor Leif Johansson ska ta upp ”Hur når vi killarna?” och från Frälsningsarmén presenteras ”I trygga händer”, en kurs som ger barnledare etisk vägledning och visar hur man skapar en miljö där både barn och föräldrar kan känna sig trygga.
Workshops kring kreativt berättande och drama planeras också, liksom presentationer av söndagsskolmaterialen ”Skatten” och ”Leva livet”.
Konferensen har planerats av ett stort antal barnledare från olika kristna sammanhang. Från Pingst finns Marina Andersson med.