Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Pingstkvinnor och estetik

Professor Bernice Martin från Londons universitet höll årets Lucy Farrow-föreläsning på temat ”Pingstkvinnor och estetik”. Hon talade bland annat om den estetik, som inte bara handlar om hur man bygger och inreder kyrkor, utan om hur man upplever Gud, vilken självkänsla det ger och upplevelsen av att vara värdefull för Gud och andra människor.

Föreläsningen hölls på Uppsala universitet och arrangerades av Institutet för Pentekostala Studier och Teologiska Institutionen vid Uppsala universitet.
Det var fjärde gången som en så kallad Lucy Farrow-föreläsning hölls. Lucy Farrow brukar ibland kallas för pingströrelsens moder. Hon var en före detta slav, som kom att ha stor betydelse för pingströrelsens utbrott
i Los Angeles för drygt 100 år sedan.
Bernice Martin, som själv tillhöranglikanska kyrkan, konstaterade att pingströrelsen kan vara svår att beskriva, att den innehåller en rad paradoxer och en unik kombination av ”svart och vit andlighet”.

Fler kvinnor än män
Många fler kvinnor än män är pingstvänner och professor Martin menade att möjligen är det så att kvinnor är mer öppna för andliga erfarenheter, kanske för att de många gånger har närmare till sina känslor.
Hennes forskning har visat att kvinnor ofta är de som profeterar och ber för sjuka eller ägnar sig åt kraftfull förbön. Inte minst för sina män.
Ä Även om villkoren för män och kvinnor kan vara väldigt olika så innebär den andliga erfarenheten
en likhet inför Gud. Omvändelsen ger kvinnorna ett bättre liv, till både kropp och själ.
Professor Bernice Martin arbetar just nu med en bok om hur pingstupplevelsen påverkar människors liv i Latinamerika.