Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Pingstkontoret flyttar till Alvik

I oktober sålde Pingst den nuvarande kontorsfastigheten i Flemingsberg. Köpare är Real Option som bygger och förvaltar fastigheter för Engelska skolan.

Vid Rådslaget 2011 fick styrelsen i Pingst fria församlingar i uppdrag att hitta en köpare för fastigheten i Flemingsberg och arbetet kring att avyttra fastigheten har pågått under närmare två år. Lokalerna, som byggts och invigts i två steg, 1993 och 2003, har med åren blivit överdimensionerade för dagens verksamhet.
Ett annat argument för försäljning har också varit att inte behöva ha fastighetsägaransvar. Till våren kommer Pingst att
flytta kontoret till hyreslokaler i Alvik i västra Stockholm. Ett hyreskontrakt på fem år har tecknats med Anders Bodin fastigheter.
Lokalerna är på drygt 1 200 kvadratmeter och ligger på Alviks torg, nära både tunneloch tvärbana och granne med
Ekumeniska centret.
Ä Ombyggnader av de lokalerna pågår nu så att de ska bli ändamålsenliga, säger Peo Larsson.
Samtidigt ska Real Option påbörja ombyggnader av Pingsthuset och personalen har därför redan under november månad flyttat ut ur och tömt den äldre delen av fastigheten (den del som ursprungligen byggdes för PMU) och sitter nu, provisoriskt och ganska trångt, i den nyare delen av fastigheten.