Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Pingsthuset lanserar ekonomitjänster

Församlingar som vill ha hjälp med ekonomi och redovisning kan numera vända sig till ekonomiavdelningen på Pingsthuset.

Avdelningen servar redan idag, förutom den egna verksamheten, flera externa kunder. Men nu tar man alltså ett steg till och börjar marknadsföra ekonomitjänster till pingstförsamlingarna.
Ekonomiavdelningen hör till Pingst Stab, som enligt stadgarna bland annat har till uppgift att ansvara för församlingsservice. I stadgarna står också att verksamheten ska drivas utan vinstsyfte och det handlar alltså om att erbjuda församlingarna denna service till i princip självkostnadspris.
Hur stort behovet av sådana här tjänster är i dag vet man inte på ekonomiavdelningen, men däremot att det kommer en hel del förfrågningar om detta och att kapaciteten finns att hjälpa församlingar med ekonomiservice.
Tanken är att ekonomiavdelningen ska kunna erbjuda och anpassa servicen helt efter de olika församlingarnas önskemål, allt från stöd och råd till att sköta delar av eller hela redovisningen. Avtal kommer att slutas mellan församlingen och Pingst.