Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Pingsthistoria lagom till 100-årsjubileet

Nästa årsskifte är det 100 år sedan pingstväckelsen nådde svensk mark. Lagom till öppnandet av feståret i samband med nästa års predikantvecka kommer ett nytt bokverk om pingströrelsens historia.

Det har alltså snart gått ett sekel sedan den väckelse som ledde till den svenska pingströrelsen kom till Sverige. Under dessa 100 år har pingströrelsen berört och engagerat tiotusentals svenskars liv och också påverkat den svenska samhällsutvecklingen.

Presenteras december 2006
Genom enskilda personers insatser, arbetet i pingstförsamlingarna och i de gemensamma företagen och verksamheterna är den svenska pingströrelsen ett påtagligt inslag i Sveriges nutidshistoria.
Det är för att ge kunskap om händelser, personer och fenomen i denna rörelse som ett nytt historieverk just nu arbetas fram. Man vill ge historiska data, men samtidigt också försöka förklara och öka förståelsen för det som hänt. En av förhoppningarna är att kunskapen om och bearbetningen av den egna historien ska bidra till att stärka rörelsens och enskilda medlemmars identitet.
Bokverket, Svensk Pingsthistoria, kommer att presenteras i december 2006 i samband med att 100-årsjubileet dras igång.
Men ska man verkligen ägna sig åt historia? Vore det inte bättre att satsa på framtiden?
– En sån inställning undergräver grundvalarna för kristendomen. Som kristen tror jag på att Gud har skapat och handlar i den här världen. Genom vittnesbörden om Guds handlande i historien kan vi lära känna honom, säger Magnus Wahlström, som leder projektet Svensk Pingsthistoria.

Tiden efter 1950
Han menar att eftersom vår tro bygger på Guds handlande i historien, så finns det inget utrymme för förakt för tillbakablickande. Däremot ger han inte mycket för nostalgikickar eller hjältehistorier.
– Nej, det är viktigt att när man berättar om historien också bearbeta den och våga se också det som var problematiskt.
Det har gått över 30 år sedan Arthur Sundstedts omfattande historieverk presenterades. De fem banden nådde fram till år 1950. Därför är behovet nu stort av ett nytt verk, som fyller på med ny kunskap som kommit fram och som också tar upp tiden efter 1950.
Under flera års tid har ett 20-tal författare arbetat med texter för bokverket. De har bearbetat källor och tagit del av studier och forskning som gjorts. Materialet kommer dels att presenteras i en kronologisk genomgång och dels genom tematiska artiklar kring centrala ämnen och frågor.
Här kommer några exempel på vilka som medverkar i bokverket: Annica Björk skriver om ledarskap, Curt Karlsson om barn- och ungdomsverksamhet, Stig Öberg om själavård, Gunilla Nyberg Oskarsson om kvinnan som ledare, Björne Erixon om ekumenik och Nils-Eije Stävare om förkunnare och förkunnarskap.
Nästan allt arbete med det nya bokverket har gjorts ideellt, vilket kommer att hålla nere kostnaderna. Men ett arbete, som måste göras utifrån små resurser blir ibland också lite svårjobbat och kan ta rätt lång tid. Just det här arbetet inleddes redan 1999.
För att det hela ska bli klart till jubileumsåret har Claes Waern, tidigare direktor för Pingst, engagerats som redaktör för bokverket. Han arbetar med att föra samman författarnas texter till två omfattande volymer. Till formatet kommer de att vara både större och tjockare än Sundstedts pingsthistoria. Utgivare blir Pingst ffs.
Nyligen har man beslutat att låta trycka verket i svart/vitt, eftersom färgtryck väsentligt skulle öka kostnaderna. Vad bokverket ska kosta, hur många exemplar det ska tryckas i och hur det ska marknadsföras är frågor som en särskilt marknadsgrupp arbetar med.

Fakta och analyser
Bland annat finns idéer om att inspirera församlingar att köpa in verket och distribuera till de lokala skolbiblioteken.
– Behovet är stort av ett sånt här faktaverk, säger Magnus Lindström. Man önskar att alla skolelever skulle kunna gå till sitt bibliotek och kunna slå upp fakta i de här böckerna.
I artiklarna presenteras många nya fakta och analyser, bland annat kring pingstväckelsens ingång i Sverige, kvinnors roll som ledare, socialt arbete, mötet med förnyelseväckelsen