Pingstforskare möts i Uppsala

Den 10–11 juni 2016 möts forskare som ägnar sig åt pentekostala studier till konferens i Uppsala på temat ”Pentecostalism and Its Encounters with Other Religions”.

Konferensen, som går under namnet GloPent som står för ”European Research Network on Global Pentecostalism”, är resultatet av ett samarbete kring pentekostala studier mellan universitet i Uppsala, Birmingham, Amsterdam och Heidelberg.
Konferensen hålls helt på engelska och värd för årets konferens är IPS, Institutet för Pentekostala Studier, tillsammans  med Uppsala universitet. Fyra forskare kommer att föreläsa och det kommer att anordnas workshops.