Pingst ung vill bidra till ökad samordning

framtiden ska Pingst ung ännu mer fungera som ett paraply för alla ungdomsorganisationer i de olika pingstverksamheterna och jobba under samma paroll som Pingst Nationellt – nämligen ”Vi hjälper församlingar att lyckas”, men med extra fokus på de unga. – Vi ska inte slå ihop verksamheterna, men samordna dem bättre och i det arbetet vill vi vara en central kraft, säger Edward Sköllerfalk, numera arbetande ordförande för Pingst ung.

I Pingst ungs styrelse har arbetat fram ett delvis nytt koncept för hur Pingst ung ska arbeta i framtiden. Edward Sköllerfalk, ordförande för styrelsen och tillika ungdomspastor i pingstförsamlingen i Örebro, kommer
att vara arbetande ordförande under en övergångsperiod, eftersom Göran Åström avslutade tjänsten som verksamhetsansvarig den 31 oktober.
Bättre samordning
LP-verksamheten, pingstskolorna, Ibra och PMU bedriver alla olika ungdomsinriktat arbete.
Ä Tidigare har alla levt sitt eget liv, konstaterar Edward Sköllerfalk, men nu tänker vi att vi ska hjälpa till med att se till att konferenser och annat inte krockar och ännu mer arbeta med hur vi ska kunna stödja och förstärka varandra.
– Vi på Pingst ung har nätverket, mängder av kontakter och kan allt det där med hur man söker bidrag och så vidare.
Tanken är också att Pingst ung ännu mer ska stötta de olika PU-distrikten runt om i Sverige.
Ä Vi vill vara med och få igång dem och arbeta för att de ideella ledarna får mer stöd. Dessutom ska det ledarnätverk för anställda inom barn- och ungdomsverksamhet i landets pingstförsamlingar utvecklas ännu mer.
Ä Det handlar om omkring 200 nyckelpersoner, som vi på olika sätt vill stödja och uppmuntra.
Vill stötta lokalt
Edward Sköllerfalk säger att Pingst ung gärna vill vara med och stötta både lokala och lite större engagemang och aktiviteter. Exempelvis genom att erbjuda hjälp med anmälningssystem till konferenser och dylikt.
Ledordet för Pingst ung är sedan den senaste årskonferensen Tillgänglighet. Det handlar om att göra församlingen tillgänglig för ungdomar, både för de ungdomar som redan har kontakt med församlingen och för deras kompisar utanför.
Handlar om tillväxt
Ä Ytterst handlar det här om tillväxtfrågor, konstaterar Edward Sköllerfalk, och säger att Pingst ung därmed hakar på Pingst Nationellts arbete för att på olika sätt stödja tillväxtarbetet i landets pingstförsamlingar.
Ä Frågan om vad det är för församling ungdomar möter är en fråga för hela församlingen, menar han. Det är jätteviktigt att ungdomarna får ta plats och får utrymme för sina uttrycksformer.