Pingst tar greppet över Nyhemsveckan

Under årets Nyhemsvecka har Pingst – fria församlingar i samverkan ansvar både för eftermiddagarnas seminarier måndag till torsdag och för hela utställningen i Stråkenhallen. – Vi vill lyfta fram aktuella grejer och sånt som händer i Pingst, säger föreståndare Pelle Hörnmark. Det känns jätteroligt, spännande och intressant.

Seminarierna och utställningarna under Nyhemsveckan har fått huvudtemat ”Evangeliet möter verkligheten Ä vi hjälper församlingar och individer att lyckas”. Varje dag har ett huvudtema, som präglar det stora seminariet i den stora nybyggda möteshallen, och som sedan på olika sätt följs upp i utställningshallen, bland annat genom miniseminarier och olika multimediainslag.
Utställningshallen är i år helt vikt för det centrala arbetet i Pingst och bara utställare därifrån finns med i Stråkenhallen.
Nya Musiks butik disponerar dock sin del av hallen precis som tidigare år.
Måndagens tema är ledarskap och då kommer bland annat generationsväxlingen i Pingst att behandlas.
Tisdagen ägnas åt socialt arbete och då kommer det bland annat att handla om invandrararbete och Singoallaprojektet som är fokuserat på ensamstående mammor.

Familjen i centrum
Under onsdagen står familjen i centrum och då uppmärksammas till exempel nya familjeordningar, plastföräldrar, fosterfamiljer och barnlöshet.
Torsdagen ägnas åt mission och missionsutmaningar.
I år är det ju också första gången som Nyhemsveckans stora samlingar inte hålls i en tältsalong, utan i den nybyggda kombinerade konferens- och idrottshallen, som rymmer 3 400
personer.
Det övergripande temat för årets Nyhemsvecka är Ny motivation. Några av årets medverkande är Niklas Piensoho, Filadelfiaförsamlingen i Stockholm, Pelle Hörnmark, föreståndare för Pingst, Charlotte Scanlon Gambill, Abundant Life Church i Bradford, Sara Lindholm, United Öresundskyrkan i Malmö, Egil Svardahl, tv-pastor i Norge, Hans Weichbrodt, präst i Svenska kyrkan och i Oas-rörelsen, James T. Meeks, Salem Baptist Church i Chicago, Carl-Gustaf
Severin, missionär, Sten-Gunnar Hedin, tidigare föreståndare för Pingst, Thorsten Åman, pastor i Svenska Missionskyrkan och Håkan Fermegård, Bifrostkyrkan i Mölndal.

Körer på besök
Nyhemsveckan får också besök av Salem Gospel Choir från Salem Baptist Church i Chicago. Dessutom kommer Tropinkakören, som består av ett 15-tal barn mellan 8 och 14 år, att medverka. Kören kommer från Nordsossetien i norra Kuakasien.