Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Pingst startar integrationsråd för att dela erfarenheter

En möjlighet att dela erfarenheter, kompetenser och material kring att möta människor med andra modersmål än svenska. Så skulle man kunna sammanfatta grundidén bakom det integrationsråd, som bildats på initiativ av Pingst Församling.

Hans Erik Bylund, pastor i Botkyrka Pingst, är ordförande i integrationsrådet. Hans församling har många års erfarenhet av att arbeta med arabisktalande människor.
– Tanken är att vi tillsammans med de andra i rådet ska samla erfarenheter, kompetens och material, som vi kan dela med oss till andra, säger han.
I rådet finns förutom representanter från Botkyrka Pingst också Timrå Pingst genom sina dari-kontakter, Smyrna i Göteborg genom sina farsi-kontakter och Linköping med romani-kontakter.
Två personer från varje församling finns med i integrationsrådet. Åtminstone en av dem ska ha annan än svensk språklig bakgrund.
I integrationsrådet finns också PMU representerat, liksom IBRA, inte minst på grund av sina kontakter i länder, som en del av dem som inte får uppehållstillstånd i Sverige avvisas till.
– Det är viktigt att tänka på att utrusta de människorna för det de kommer att möta i så fall, säger Hans Erik Bylund.
Bengt Sjöberg, som blivit känd som ”flyktingpastorn”, finns också med i arbetet.
Än så länge är rådet ganska nybildat och har egentligen bara hunnit ha ett uppstartsmöte. Det hölls i början av september på pingstkontoret i Alvik.
– Den flyktingvåg som nådde oss för ett par år sedan har resulterat i ett stort engagemang i många pingstförsamlingar runt om i landet, säger Hans Erik Bylund.
– Och vi tror att vi kan lära av varandra hur vi både i ord och handling kan möta dem som flytt till vårt land.
– Det är inte alltid lätt, säger han. Men så meningsfullt!
Hans Erik menar att det viktiga och riktiga integrationsjobbet görs i församlingarna och att rådet därför mer blir som någon slags sambandscentral.
Det jobbar på uppdrag av Pingst Församling. Planer finns på en integrationskonferens i början av 2018.