Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Pingst Socialt får ny chef

Kerstin Eriksson ser fram emot nya jobbet

– Det ska bli väldigt roligt! Och en utmaning förstås! Men jag gillar att ha lite att bita i. Det säger Kerstin Eriksson som den 1 augusti tillträder tjänsten som verksamhetsledare för Pingst Socialt.

Kerstin Eriksson efterträder Hans Wikström, som slutade sin tjänst i höstas. Fram till dess att Kerstin Eriksson börjar sin anställning fungerar Pingsts direktor Peo Larsson som chef för verksamhetsområdet. På årets Rådslag blev hon välkomnad in i nya tjänsten.
Kerstin Eriksson känner väl till arbetet hon går in i. Inte minst därför att hon tidigare varit chef för LP-verksamheten
och även jobbat i gamla LP-stiftelsen.
Ä Men jag gillar att uppdraget är bredare nu än tidigare, säger hon. Det är alltså inte exakt samma jobb som jag kommer tillbaka till.
Numera utgör ju LP-verksamheten en del av verksamhetsområdet Pingst Socialt som också innefattar diakonalt arbete
och PHV. Pingst Socialts uppdrag är att på kristen grund ge människor stöd, rehabilitering och omsorg, samt att stödja församlingar och enskilda som vill engagera sig i socialt och diakonalt arbete.
De erfarenheter som Kerstin Eriksson skaffat sig under sju års arbete på Famna kommer säkerligen att komma väl till
pass i hennes nya uppdrag. Hon var med och startade Famna för tio år sedan. Famna vill i samverkan med regering och riksdag, departement, myndigheter, landsting och kommuner skapa bättre villkor för den vård och sociala omsorg som bedrivs av idéburna organisationer som återinvesterar vinsten.
Ä Jag har sett och ser tillväxt- och utvecklingsområden, har lärt mig mycket och sett vad som går att göra och hoppas nu att kunna bidra med de kunskaperna, säger Kerstin Eriksson.
Ä Det ska bli jättespännande att få vara med och bygga upp något nästan från början, säger hon.
Pingst Socialt sjösattes i och med beslutet om Fullt utbyggt Pingst som togs för två år sedan och har alltså ännu inte riktigt satt sig
Ä Det jag vet är att det finns väldigt många duktiga medarbetare som jag får vara lite spindeln i nätet till.
Hon ser några utmaningar framför sig.
Ä Ja, för det första att se och inventera det som redan finns, lyfta och synliggöra det. Det finns mer än man tror och en
stor potential. Vi har ett väldigt arv att ta tillvara på.
Ä Och sedan att utifrån detta försöka sy ihop det vi vill göra, utifrån de resurser vi har. Och också våga tänka nytt och
annorlunda. Det viktiga är att vara relevanta för vår tid.
Kerstin Eriksson är civilekonom i botten och har jobbat i idéburen verksamhet hela sitt liv. Förutom LP och Famna harhon jobbat på Ljus i öster och i Filadelfiaförsamlingen i Stockholm som administrativ chef. En period har hon också tillbringat som teckningslärare i barndomens missionsland Burundi. Hennes pappa var den kände missionsmannen Åke Boberg, också mångårig rektor på Kaggeholms folkhögskola.
Livet har bestått och består av mycket arbete förstår jag. Liksom faktiskt en stor del av fritiden som Kerstin till exempel lägger på flera ideella styrelseengagemang, som kan handla om familjehem, Eurasienmission, nyföretagande
eller drogfrågor. Hon är också ordförande i samordningsgruppen angående överenskommelsen mellan regeringen och SKL om idéburna organisationer.
Hon och maken Bosse bor i ett kedjehus i Älvsjö i södra Stockholm. De har tillsammans fyra barn, alla utflugna, och nio barnbarn.
Ä Det är jätteroligt att vara mormor, säger hon.
Fritiden lägger hon gärna på att vara med i LP-arbetet, som hon tycker ger sådan glädje. Maken Bosse är föreståndare
för LP ABC och Tingvalla, så det faller sig naturligt att hon också finns med där.
Tiden räcker inte riktigt till numera, men annars har hon ett stort intresse för att utöva konst, teckna, rita och måla. Musik är också ett stort intresse.
Ä Nu koncenterar jag mig mest på familjen, säger hon.