Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Pingst satsar på nya medieuttryck

– Vi hoppas att utredningen blir en stimulans till utveckling av media- och kommunikationsstrategin i Pingst. Det säger föreståndare Daniel Alm, som är en av dem som på uppdrag av förra årets Rådslag varit med och gjort medieutredningen.

Utredningen kommer att bli föremål för både samtal och beslut under det kommande Rådslaget. Den kommer att finnas för nedladdning via hemsidans anmälan till Rådslaget.

Utredningen har tittat närmare på fyra olika områden:
1. Pingsts egen kommunikationsstrategi. Det handlar bland annat om att hitta nya modernare uttryck.
2. Hur kan de olika verksamheterna göra mer tillsammans och på så vis slimma resurserna?
3. Ägandet i Dagen och Libris.
4. Skapa ett mediacenter i Pingst, med arbetsnamnet Pingstipedia.
I utredningensgruppen har förutom Daniel Alm, Madeleine Hansson, Sandra Lagestrå, Dan Salomonsson och Magnus
Wahlström ingått. Kommunikatörerna och informatörerna i de olika verksamheterna har gett input, liksom verksamhetsledningen. Företaget Care of Haus har även funnits med kring vissa delar.
– Vi vill odla ett wikipediatänkande, säger Daniel Alm.
Det handlar till exempel om att församlingar ska kunna dela med sig av och ladda upp material av olika slag, Powerpoints, filmer, predikningar etcetera. Men också förhoppningar om att det ur detta ska vara möjligt att få ut
artiklar och böcker i olika fora.
– Vi vill uppmuntra en kultur där nya människor på det här sättet får komma fram och komma till tals. Ett slags växthus av mediakommunikation, förklarar Daniel Alm.
– Hela pingstipediaidén är egentligen ett bevis för att vi verkligen vill vara en församlingsrörelse, menar han.
Utredningen föreslår att Pingst även fortsättningsvis ska vara en av ägarna både i tidningen Dagen och i Libris förlag.