Pingst ledarutveckling har landat lokalt

Nya sätt att välkomna gudstjänstbesökare, utmaningar att kliva ur sin trygghetszon och tid att söka rötterna i sin egen tro. Pingst Ledarutveckling, PLU, har tagit med församlingar på en resa som går både på djupet och på bredden.

Det har gått några månader sedan startskottet för Pingströrelsens största utbildningssatsning någonsin, Pingst Ledarutveckling. I våras möttes 2 800 deltagare till regionala träffar och inspirationen var på topp. Men vad hände sedan när man kom hem till sin församling?
Karolina Melin, vikarierande pastor i Pingstkyrkan Alingsås berättar:
Ä Vi hade redan bokat in en första träff, några veckor efter Värnamo, där vi valde ut en av fördjupningsföreläsningarna som finns på nätet. Den handlade om människovärde. Sedan delade vi in oss i samtalsgrupper där vi blandade deltagare från olika spår. Och det upplevde jag som väldigt positivt.
Församlingen har drygt 600 medlemmar varav ett 50-tal deltar i PLU. Alla fem spåren finns representerade: Leda och styra, Kreativ kommunikation, Under 20, Mission samt Andlig tjänst.
Och Karolina som är utbildningsledare har i sin tur sett till att varje spår har en egen ledare som sköter detaljplaneringen.
Ä Kreativ kommunikation valde till exempel att ha ytterligare en träff innan sommaren, berättar Karolina.
Uppgiften man fick med sig från Värnamo var att fundera på hur man välkomnar människor till gudstjänsten.
Ä Vi har funderat och tagit fram konkreta exempel på vad vi kan göra hos oss. Till exempel har vi bestämt att de som går kreativ kommunikations-spåret ska komma till kyrkan tidigare och stå utanför, hälsa på människor redan där. Både för att förstärka välkomnande och för att vi vill att det ska synas direkt, redan på avstånd, att det händer något här i kyrkan, berättar Karolina.
Vad betyder PLU för er församling så här långt?
Ä Det jag märker är att det väcks ett nytt engagemang, man har fått ett nytt forum att vara kreativa tillsammans. Och hela förhoppningen med den här processen är ju att det ska leda till ett bredare engagemang, att alla ska bli mer delaktiga, säger Karolina.
Pingstförsamlingen i Brålanda har 130 medlemmar och 11 deltagare i PLU. Pastor David Celinder berättar:
Ä Jag är ny i församlingen sedan ett år tillbaka, så för mig passade det här väldigt bra i tiden. Två träffar bokade vi in före sommaren och två träffar är planerade i höst, innan nästa regionala samling i november.
David tycker att nätresurserna, webbplattformen med föreläsningar och studiematerial, har fungerat oerhört bra. För den yngre generationen i synnerhet. Och när man är en ganska liten församling med ibland bara en eller två deltagare i ett spår har webbplattformen blivitett extra bra stöd och bollplank där man ändå känner sig som en del i en större helhet. För de äldre har det bitvis varit en utmaning att lösa de egna studierna vid datorn Ä eftersom alla inte ens har en dator hemma.
På de gemensamma samlingarna har man använt sig av webben.
Ä Vi har lyssnat på ett kort anförande och sedan samtalat om ämnet. För mig som ledare har det varit skönt att fokusera mer på processerna och samtalen än förberedelser, säger David.
För visst sätter det igång processer. En del uppgifter kan vara ganska krävande.
Ä Jag tror att flera av oss blev både överraskade och utmanade. Till exempel vi som har valt spåret Andlig tjänst ska ha ett eget själavårdssamtal, och det har varit väldigt bra, säger David.
Missionsspårets uppgift att dra upp riktlinjer för församlingens missionsarbete tillsammans med missionsråd och församlingsledning är också utmanande.
Ä Det är ett jättearbete, en enormt stor uppgift för oss som är en ganska liten församling, säger David.
Paula Gullbing är utbildningsledare i Pingstförsamlingen i Karlskrona. En av många som har tagit sig an uppgiften utan att vara anställd i församlingen. Till vardags jobbar hon som studie- och karriärvägledare, men sitter också med i församlingens styrelse.
Ä Pastorn frågade mig om jag ville ta det här ansvaret och jag kände absolut, det här kör vi på! Och det märks redan nu att det här kommer att bli spännande, säger Paula.
Församlingen har ett 40-tal ledare som deltar i PLU och för Paula var det viktigt att få en bred deltagarbas Ä ett brett spann på åldrar och människor med olika bakgrund som varit ledare i församlingen olika länge. Det blev ett dynamiskt
gäng.
Ä Förhoppningen när vi har gått igenom hela PLU är att alla ska känna sig mer trygga i sin kallelse, sin roll och sitt värde både som individ och som ledare. För då tror jag att det händer grejer, säger Paula.
Den första träffen man hade lokalt i Karlskrona handlade mycket om det praktiska. Paula betonar att det på många sätt handlar om individens personliga resa under den här utbildningstiden. Att arbeta med boken ”Den sanna berättelsen
om min tro” betyder mycket, säger hon.
Ä Att få svara personligt på frågor om hur min tro har utvecklats, vilka personer och händelser som har påverkat mig, hur jag möter svek och nederlag, vad som gör mig gladÄman får verkligen tänka till på ett sätt som man sällan tar sig tid för annars. Det är en strålande bok, säger Paula.
Varje gång man träffas är det alltid en eller ett par personer som delar ”den sanna berättelsen om sin tro”. Givetvis med tystnadsplikt i gruppen, det som sägs där stannar också där.
Ä Vi behöver trygghet för att växa och våga utvecklas för att sedan hitta vägar för hur vi kan sprida detta vidare i församlingen och ut i samhället, säger Paula.