Pingst Ledare

Nytt nätverk för ideella ledare

Det tvååriga programmet PLU, Pingst ledarutveckling, avslutades i höstas, men får nu en uppföljning och fortsättning i nätverket Pingst Ledare. Från och med nästa höst kommer även regionala ledardagar att arrangeras en gång per år.

Ä Det är med glädje vi nu bjuder in alla pingströrelsens frivilligledare att vara med i Pingst ledare, ett sammanhang där vi vill uppmuntra alla med hjärta för sin församling genom kontinuerlig ledarundervisning, resursdelning och årliga mötesplatser, säger Daniel Alm, verksamhetsledare för Pingst Tillväxt.
Visionen för Pingst Ledare är att ”långsiktigt träna, uppmuntra och samla ledare för att stödja hälsosamma, lärjungaformande och därigenom växande församlingar i Sverige.”
Grundidén är att träna ledare, som i sin tur kan träna andra enligt orden i Andra Timotheosbrevet 2:2. ”Det du har hört av mig i många vittnens närvaro, det skall du anförtro åt pålitliga människor som kan lära ut det i sin tur.”
Konceptet bygger på att all undervisning och alla verktyg ska vara utrustande till sin natur.
Grunden för nätverket utgörs av de nära 3 000 personer, som deltog i PLU. Nya personer kan också ansluta sig dit och får då tillgång till growdly, som man skulle kunna beskriva som ett klassrum på Internet. Där kommer resursmaterial av olika slag att finnas tillgängligt; filmer, pdf-er etcetera.
Alla som ingår i nätverket Pingst Ledare kommer också att regelbundet få ett nyhetsbrev via mejl med information. Ett nyhetsbrev som för övrigt också kommer att skickas till medlemmarna i Pingst Pastor.
Pingst Församling är formellt sett ansvarigt för ledarnätverket, men det sker i samarbete med Pingst Utbildning, Tillväxt, samt Pastor.
I ledningsgruppen ingår Pelle Hörnmark, Ulrik Josefsson, Ingrid Svanell och Daniel Alm.
När de årliga regionala ledardagarna drar igång nästa höst så kommer de att hållas i tre olika församlingar i norra, mellersta och södra Sverige. Vilka församlingar det kommer att handla om är ännu inte klart. Däremot att det blir fråga om en heldag där deltagarna betalar för mat och deltagande. På programmet kommer det att vara bibelstudier, samtal, utställningar, möjligheter till fördjupning inom teologi och ledarskap, samt tillfälle till bön, förbön och lovsång.
Förhoppningen är att ledarnätverket ska leda till en mer samlad rörelse, och en rörelse som är ännu mer motiverad för uthållig lärjungaträning och församlingsplantering.