Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Pingst Integration vädjar till Migrationsverket

På uppdrag av Integrationskonferensen har Pingst Integration vädjat till Migrationsverket att respektera religionsfriheten och lita på konvertiters bekännelse om kristen tro, samt att lita på intyg från pastorer som bekräftar det som har skett iförsamlingsmedlemmars tro och liv.

Bakgrunden till vädjan är att en del av pingstförsamlingsmedlemmarna blir ifrågasatta av Migrationsverket när de berättar att de har blivit kristna.
I brevet till Migrationsverket står att man har stor förståelse för att den här frågan är komplex och att det är oerhört svårt att veta om en omvändelse grundar sig på en genuin personlig, religiös övertygelse eller inte. ”Som pastorer i olika församlingskontexter har vi däremot möjlighet att följa människors tro, liv och utveckling. Vi leder människor in i den kristna tron, är med vid de avgörande besluten, vi döper, vi sitter i själavårdssamtal, vi undervisar, vi svarar på frågor, vi ber tillsammans och vi ser hur våra medlemmar växer i sin tro”, skriver undertecknarna Hans Erik Bylund, Botkyrka Pingst, ordförande Pingst Integration, Daniel Alm, Västerås, föreståndare Pingst – fria församlingar i samverkan, Andreas Ardenfors, Södertälje, verksamhetsledare Pingst – fria församlingar i samverkan, Nicole El Murr, Botkyrka Pingst, Pingst Integration, Christian Mölk, Pingst Härnösand, Pingst Integration, Mark Beckenham, Smyrna Göteborg, Pingst Integration, Bengt Sjöberg, Korskyrkan Filipstad, Pingst Integration, och Christer Tornberg, Jönköping Pingst, Pingst Integration.
Pingst Integrations brev till Migrationsverket, som först publicerades i Dagen den 16 februari, finns att läsa i sin helhet här; www.pingst.se/integration.