Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Pingst i samtal med Livets Ord

I höstas möttes företrädare för Pingströrelsen och Livets ord till samtal, vilket ledde till följande gemensamma skrivning:

”Företrädare för Pingströrelsen och Livets Ord, Trosrörelsen, har under hösten 2009 mötts till öppna och konstruktiva samtal om våra relationer med fokus på vårt gemensamma uppdrag, att nå Sverige med evangelium. Vi har samtalat om saker, situationer, lärofrågor och sammanhang som, under åren, lett fram till sår och bristande respekt för varandra som församlingar och enskilda personer. Samtalen har skett i en ödmjuk och försonande ton och varit mycket konstruktiva.
Vi kan konstatera att vi, trots att vi i vissa enskilda lärofrågor gör något olika tolkningar, känner stor gemenskap och enhet på Bibelns grund i de stora och grundläggande frågorna som rör Guds Rikes framväxt. Vi tror att vi ömsesidigt behöver varandra, tillsammans med den breda kristenheten, för att lyckas med det missionsuppdrag som är vårt.”